Atlas działań niepotrzebnych Juliana Rosefeldta

Andrzej Pitrus

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Abstrakt

Tekst jest prezentacją twórczości Juliana Rosefeldta, którego Manifesto stało się sensacją w świecie zarówno filmu artystycznego, jak i sztuki współczesnej. Rosefeldt reprezentuje sferę tak zwanego filmu galeryjnego. Jego prace sytuują się na pograniczu kina, fotografii i instalacji. Różnorodność stylistyk i tematów utrudnia jednoznaczne podsumowanie jego twórczości, ale uwagę zwracają próby mierzenia się z najnowszą historią Niemiec, a także podejmowane coraz częściej wątki egzystencjalne. Pitrus analizuje również kwestie formalne – bardzo ważne w dokonaniach niemieckiego artysty, coraz częściej sięgającego po rozwiązania rodem z wysokobudżetowych produkcji Hollywoodu.


Słowa kluczowe:

Julian Rosefeldt, film galeryjny, sztuka współczesna, instalacja artystyczna

Gregos, Katerina. “Unpredictable incidents in familiar surroundings”. In Julian Rosefeldt: Film Works. ed. S. Berg, A. Franke, K. Gregos, D. Thorp. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2008.
  Google Scholar

Michaud, P.-A. Aby Warburg and the Image in Motion, tłum. S. Hawkes. New York: Zone Books, 2004.
  Google Scholar

Warburg, Aby. Atlas obrazów Mnemozyne, tłum. Paweł Brożyński i Małgorzata Jędrzejczyk. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
  Google Scholar

Warburg, Aby. Der Bilderatlas: Mnemosyne, Gesammelte Schriften, t. II. 1. red. M. Warnke, C. Brink. Berlin Akademie: Verlag, 2000.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Pitrus, A. (2018) „ Atlas działań niepotrzebnych Juliana Rosefeldta”, Kwartalnik Filmowy, (101-102), s. 203–210. doi: 10.36744/kf.1955.

Autorzy

Andrzej Pitrus 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Jagielloński Polska

Profesor zatrudniony w Instytu­cie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiel­lońskiego. Zajmuje się głównie nowymi mediami i ich wykorzystaniem w sztuce współczesnej; spo­radycznie wraca do dawnych zainteresowań filmo­wych, skupiając uwagę przede wszystkim na kinie eksperymentalnym i autorskim.Statystyki

Abstract views: 46
PDF downloads: 23


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Pitrus

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.