Jeśli nie interpretacja, to co?


Abstrakt

Recenzja książki Rafała Koschanego Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu (2017). Autor książki, wychodząc od klasycznego eseju Susan Sontag Against Interpretation (1964), zastanawia się nad statusem i metodologią procedur interpretacyjnych we współczesnej humanistyce, a przede wszystkim w filmoznawstwie, wobec zasadniczego dylematu nieadekwatności narzędzi językowych do opisu zjawiska z natury audiowizualnego, ulotnego, niematerialnego, jakim jest film. Dokonuje przeglądu idei i metodologii inspirowanych refleksją Barthes’a, Shustermana czy Gumbrechta. które funkcjonują „przeciw”, „obok” lub „zamiast” interpretacji. Koschany świadomie przesuwa akcent na kwestie odbioru dzieła, emocji, afektu i bezpośredniego doświadczenia kinematograficznego.


Słowa kluczowe

interpretacja filmu; doświadczenie kinematograficzneEco, Umberto. The Limits of Interpretation. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

Gumbrecht, Hans Ulrich. Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2016.

Koschany, Rafał. Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinematograficznym a rozumieniem filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2017.

Sontag, Susan. „Przeciw interpretacji”. transl. Dariusz Żukowski. In: Przeciw interpretacji i inne sesje, Kraków: Karakter, 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Rutkowska, T. (2019) „Jeśli nie interpretacja, to co?”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 249-253. doi: 10.36744/kf.181.

Teresa Rutkowska  tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”; pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Publikuje w „Kwartalniku Filmowym”, współpracuje z redakcją „Nowych Książek”, zajmuje się tłumaczeniami. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA