Table des matières

Teresa Rutkowska

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Abstrakt

Spis treści w języku francuskim.

Słowa kluczowe:

francuski spis treści

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Rutkowska, T. (2022) „Table des matières”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 232. doi: 10.36744/kf.1138.

Autorzy

Teresa Rutkowska 
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.Statystyki

Abstract views: 36
PDF downloads: 18


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Teresa Rutkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA