Ukryty powab kina z czasów słusznie minionych


Abstrakt

Recenzja książki Justyny Jaworskiej pt. „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu (2019), która otrzymała przyznawaną przez miesięcznik „Kino” prestiżową nagrodę im. Bolesława Michałka za lata 2018-2019. Jaworska analizuje filmy zrealizowane na początku lat 70., w epoce Edwarda Gierka, która uchodziła za czas względnego dobrobytu, co obudziło w społeczeństwie polskim dążenie do poprawy sytuacji materialnej. Autorka szuka odzwierciedlenia tych tendencji w filmach uchodzących wówczas za nieudane („słabe” w rozumieniu Vattimo) i sytuujących się poza kanonem dzieł, które zaznaczyły się w świadomości społecznej. Jej analizy dokonywane przez pryzmat obecnych diagnoz kulturowych – jak wskazuje recenzentka – są znakomicie napisane, błyskotliwe i przenikliwe, choć czasami kontrowersyjne. Kluczowym motywem tych filmów jest porażka egzystencjalna będąca udziałem większości bohaterów.


Słowa kluczowe

kino polskie; lata 70.; realizm socjalistyczny; sockonsumpcjonizmBendyk, E. (2009). Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Jaworska, J. (2019). „Piękne widoki, panowie, stąd macie”. O kinie polskiego sockonsumpcjonizmu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Marszałek, R. (1974). Pamflet na kino codzienne. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Marszałek, R. (2006). Kino rzeczy znalezionych. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Mętrak, K. (1974). Ocalić od zapomnienia. Kino, 9.

Michałek, B. (2002). Ambasador polskiego kina. Wspomnienia i artykuły. Kraków: Wydawnictwo Rabid.

Nyczek, T. (2008). Salon Niezależnych. Dzieje pewnego kabaretu. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Ronduda, Ł., Piwowarska, B. (red.) (2008). Polish New Wave. The History of the Phenomenon That Never Existed / Polska Nowa Fala. Historia Zjawiska, którego nie było. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej i Instytut Mickiewicza.

Sobolewski, T. (2000). Dziecko Peerelu. Esej, dziennik. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-13


Rutkowska, T. (2020) „Ukryty powab kina z czasów słusznie minionych”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 267-273. doi: 10.36744/kf.413.

Teresa Rutkowska  tz.rutkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2888-9206

Emerytowana redaktor naczelna „Kwartalnika Filmowego”. Publikuje w „Nowych Książkach”; tłumaczka. Interesuje się problemami narracji i relacji między obrazem a słowem w filmie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA