Nr 111 (2020): Zmysły i afektyWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
opublikowano: 2020-11-13
Cielesność i zmysły

Magdalena Podsiadło-Kwiecień
23-38
opublikowano: 2020-11-13
Michał Matuszewski
71-86
opublikowano: 2020-11-13
Afekt i forma

Odczuwanie – doświadczanie

Barbara Szczekała
179-198
opublikowano: 2020-11-13
Z historii kina

Varia

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
258-266
opublikowano: 2020-11-13
Książki o filmie

Teresa Rutkowska
267-273
opublikowano: 2020-11-13
Piotr Pławuszewski
274-281
opublikowano: 2020-11-13
Wojciech Świdziński
282-290
opublikowano: 2020-11-13
Table des matières

Teresa Rutkowska
292
opublikowano: 2020-11-13