Nr 111 (2020): Zmysły i afektyWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Karolina Kosińska
4
Cielesność i zmysły

Afekt i forma

Odczuwanie – doświadczanie

Z historii kina

Varia

Okiem i uchem

Marcin Giżycki
258-266
Książki o filmie

Piotr Pławuszewski
274-281
Table des matières

Teresa Rutkowska
292