Opis obyczajów bywalców filmowej Atlantydy


Abstrakt

Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce (2019) Pawła Sitkiewicza jest pierwszym polskim opracowaniem w całości poświęconym publiczności filmowej dwudziestolecia międzywojennego. Będąc pionierską pracą z dziedziny audience studies, wypełnia zarazem ważną lukę w badaniach nad kinem sprzed 1939 r. Autor omawia takie zagadnienia, jak przekrój społeczny publiczności, przemiany obyczajowe, którym towarzyszyło kino, cenzura czy reklama filmowa. W swoich badaniach wykorzystuje najróżniejsze źródła: dzienniki i reklamy prasowe, wspomnienia, filmy, recenzje, reportaże, listy, artykuły i wywiady. W efekcie powstał pierwszy kompleksowy portret polskiej publiczności przedwojennej oraz jej praktyk odbiorczych – nieraz niezwykle podobnych, a czasem diametralnie różnych od naszych.


Słowa kluczowe

dwudziestolecie międzywojenne; kino polskie 1918-1939; publiczność; kinomaniaHendrykowska, M. (1993). Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914. Poznań: Oficyna Wydawnicza Book Service.

Sitkiewicz, P. (2019). Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Świdziński, W. (2015). Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.

Pobierz

Opublikowane : 2020-11-13


Świdziński, W. (2020) „Opis obyczajów bywalców filmowej Atlantydy”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 282-290. doi: 10.36744/kf.283.

Wojciech Świdziński  woyciesz@gmail.com
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6840-4069

Doktor nauk humanistycznych, teatrolog i filmoznawca, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Opublikował książkę Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy (2015). Jest także autorem opracowania naukowego zbioru felietonów filmowych Andrzeja Własta. Artykuły naukowe i popularnonaukowe publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach”, „Pleografie” i „Stolicy”.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA