Nr 91 (2015): Film między muzyką pop a popkulturąWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4
opublikowano: 2015-09-30
U źródeł popkultury

Ian Inglis
32-45
opublikowano: 2015-09-30
Pop socjalistyczny – wariant polski

Marek Hendrykowski
93-104
opublikowano: 2015-09-30
Piotr Fortuna
121-140
opublikowano: 2015-09-30
Ponad granicami

Grzegorz Piotrowski
170-180
opublikowano: 2015-09-30
Z historii kina

Roman Włodek
181-201
opublikowano: 2015-09-30
Okiem i uchem

Marcin Giżycki
202-207
opublikowano: 2015-09-30
Książki o filmie

Piotr Zwierzchowski
208-215
opublikowano: 2015-09-30
Rafał Syska
216-220
opublikowano: 2015-09-30
Paulina Kwiatkowska
221-226
opublikowano: 2015-09-30
Pożegnania

Łukasz Maciejewski
227-231
opublikowano: 2015-09-30
Kronika

Kamila Żyto
232-236
opublikowano: 2015-09-30
Table des matières

Teresa Rutkowska
244
opublikowano: 2015-09-30