Długopis z latarką. Jerzy Płażewski (1924-2015)

Łukasz Maciejewski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
badacz niezależny (Polska)

Abstrakt

Wspomnienie o zmarłym w 2015 r. Jerzym Płażewskim – historyku filmu, nestorze polskiej krytyki filmowej.


Słowa kluczowe:

Jerzy Płażewski, wspomnienie

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-09-30

Cited By / Share

Maciejewski, Łukasz (2015) „Długopis z latarką. Jerzy Płażewski (1924-2015)”, Kwartalnik Filmowy, (91), s. 227–231. doi: 10.36744/kf.2299.

Autorzy

Łukasz Maciejewski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
badacz niezależny Polska

Filmoznawca, krytyk fil­mowy i teatralny. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT) oraz Międzynaro­dowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI). Dyrektor programowy festiwalu „Kino na Granicy” w Cieszynie. Wykładowca na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Autor wielu książek (Przygoda myśli, Aktorki. Spotka­nia, Wszystko jest lekko dziwne, Flirtując z ży­ciem), ekspert PISF i telewizji HBO, stały komentator „Tygodnika Kulturalnego” w TVP Kultura. Laureat licznych nagród i wyróżnień dziennikarskich: m.in. statuetki „Uskrzydlony”, „Dziennikarskiej Weny” oraz „Złotej Róży” za „nową jakość w krytyce filmowej”. W 2015 r. opublikował tom esejów Aktorki. Portrety.Statystyki

Abstract views: 41
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Łukasz Maciejewski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.