Rock’n’roll i „nowe stracone pokolenie” amerykańskiego kina

Patrycja Włodek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Abstrakt

Rock’n’roll stał się kulturowym i popkulturowym fenomenem lat 50. w Stanach Zjednoczonych, nie tylko rewolucjonizując scenę muzyczną, ale i wywierając głęboki wpływ na kinematografię. Zarówno wielkie studia, jak i producenci niezależni chcieli skapitalizować jego bezprecedensowy oddźwięk, zwłaszcza wśród nastoletniej publiczności. Rewolucyjny i subwersywny potencjał rock’n’rolla, opór starszej generacji, jego natychmiastowe powiązanie w społecznym odbiorze z buntem i przestępczością młodocianych sprawiły, że powstające filmy, manewrując między cenzurą i moralną paniką a hołdowaniem „nastokulturze”, stanowią do dziś interesujący przedmiot analizy osadzającej fenomeny muzyczne i kinematograficzne w kontekście społecznym.


Słowa kluczowe:

rock’n’roll, kino amerykańskie, bunt, młode pokolenie

Biskind, Peter. 2001. Seeing Is Believing, Or How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the 50s., London: Bloomsbury.
  Google Scholar

Burszta, Wojciech Jerzy, Waldemar Kuligowski. 2005. Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa: Muza.
  Google Scholar

Doherty, Thomas. 1988. Teenagers & Teenpics. The Juvenalization of American Movies in the 1950s. Boston: Unwin Hyman.
  Google Scholar

Dowdy, Andrew. 1973. The Films of the Fifties: The American State of Mind. New York: William Morrow and Co.
  Google Scholar

Friedan, Betty. 2012. Mistyka kobiecości, przeł. A. Grzybek. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
  Google Scholar

Haskell, Molly. 1975. From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies, New York: Penguin Books Inc.
  Google Scholar

Hoberman J. Rosenbaum, Jonathan. 2011. Midnight Movies. Seans i północy. przeł. M. Oleszczyk. Warszawa-Kraków: Korporacja ha!art.
  Google Scholar

Lev, Peter. 2003, The Fifties. Transforming the Screen, 1950-1959. Berkley-Los Angeles-London: University of California Press.
  Google Scholar

Pomerance, Murray (ed.). 2005. American Cinema of the 1950s. Themes and Variations. New Brunshwick-New Jersey-London: Ruthers University Press.
  Google Scholar

Savage, Jon. 2007. Teenage. The Creation of Youth 1875-1945. London: Chatto & Windus.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-09-30

Cited By / Share

Włodek, P. (2015) „Rock’n’roll i «nowe stracone pokolenie» amerykańskiego kina”, Kwartalnik Filmowy, (91), s. 6–19. doi: 10.36744/kf.2282.

Autorzy

Patrycja Włodek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Polska

Doktor nauk o sztuce, absol­wentka socjologii i filmoznawstwa na UJ, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książki „Świat był przemo­czoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publi­kowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szcze­gólnym uwzględnieniem kinematografii amery­kańskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 32


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.