Czas zatrzymany – amerykańska nostalgia za epoką rock’n’rolla

Patrycja Włodek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Abstrakt

Lata 50. to szczególny okres w historii Stanów Zjednoczonych. Ta jedna z najbardziej mitologizowanych i fetyszyzowanych epok XX w. w kulturze Ameryki; jest jednocześnie jedną z bardziej ambiwalentnych i podatnych na zewnętrzne oczekiwania co do jej wizerunku kreowanego w kinie. Lata 50. – rozpięte między idealną all American erą Eisenhowera a narodzinami kultury młodzieżowej i ruchów społecznych, które diametralnie zmieniły Amerykę w epokach kolejnych – już w punkcie wyjście były ambiwalentne, co odbijało się z jednej strony w clean teen movies, a z drugiej w melodramatach rodzinnych. Szczególne znaczenie zyskały w latach 80., kiedy nostalgia za erą rock’n’rolla jako część „Reaganoretro” i „Reaganizmu”, czyli konserwatywnego nurtu w kinematografii, wyparła społeczny kontekst i tło historyczne, zamieniając paradoksalne lata 50. w serię popkulturowych, często pustych ikon.


Słowa kluczowe:

lata 50., Reaganizm, rock’n’roll, kontestacja

Baudrillard, Jean, 1998, Ameryka, Tłum. R. Lis, Warszawa: Sic!.
  Google Scholar

Boym, Svetlana, 2001, The Future of Nostalgia, New York: Basic Books.
  Google Scholar

Burszta, Wojciech Jerzy, Waldemar Kuligowski, 2005, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa: Muza.
  Google Scholar

Faludi, Susan, 2013, Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciw kobietom, Tłum. A. Dzierzgowska, , Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
  Google Scholar

Hoberman, J., Jonathan Rosenbaum, 2011, Midnight Movies. Seans i północy, przeł. Michał Oleszczyk, Warszawa-Kraków: Korporacja ha!art.
  Google Scholar

Jameson, Fredric, 1998, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, Tłum. K. Malita, „Pismo Literacko-Artystyczne” 4.
  Google Scholar

Klejsa, Konrad, 2008, Filmowe oblicza kontestacji, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
  Google Scholar

Lewis, Jon, 2005, Movies and Growing Up… Absurd, M. Pomerance (red.), American Cinema of the 1950s. Themes and Variations, New Brunshwick-New Jersey-London: Ruthers University Press.
  Google Scholar

Lev, Peter, 2003, The Fifties. Transforming the Screen, 1950-1959, Berkley-Los Angeles-London: University of California Press.
  Google Scholar

Pitrus, Andrzej, 2010, Porzucone znaczenia. Autorzy amerykańskiego kina niezależnego przełomu wieków, Kraków: Rabid.
  Google Scholar

Price, Stephen, 2006, Hollywood In the Age of Reagan, , L. R. Williams, M. Hammond (red.), Contemporary American Cinema, London-Boston: Open University Press 2006.
  Google Scholar

Price, Stephen, 2007, Introduction: Movies and the 1980s, S. Prince (red.), American Cinema of the 1980s. Themes and Variations, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
  Google Scholar

Reynolds, Simon, 2011, Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past: Faber and Faber.
  Google Scholar

Syska Rafał, 2012, Reaganomatoretro, czyli czekając na herosa, „Ekrany” 5 (9).
  Google Scholar

Szyłak, Jerzy, 2011, Kino Nowej Przygody – jego cechy i granice, J. Szyłak (red.) Kino Nowej Przygody, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Wood, Michael, 1989, America in the Movies, New York: Columbia University Press.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2014-06-30

Cited By / Share

Włodek, P. (2014) „Czas zatrzymany – amerykańska nostalgia za epoką rock’n’rolla”, Kwartalnik Filmowy, (86), s. 113–133. doi: 10.36744/kf.2418.

Autorzy

Patrycja Włodek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Polska

Doktor nauk o sztuce, absol­wentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersy­tecie Jagiellońskim, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka rozprawy doktorskiej Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie oraz licznych tekstów o tematyce filmowej publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach nauko­wych. W kręgu zainteresowań autorki znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczegól­nym uwzględnieniem historii kinematografii ame­rykańskiej.Statystyki

Abstract views: 56
PDF downloads: 30


Licencja

Prawa autorskie (c) 2014 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.