Hanna Schygulla – w pułapce Fassbindera

Patrycja Włodek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedago­giczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Abstrakt

Recenzja pracy zbiorowej Kino Hanny Schygulli pod redakcją Andrzeja Gwoździa (2015). Recenzentka omawia zawartość i konstrukcję książki, wskazując najważniejsze kwestie, którym współautorzy tomu poświęcili swe artykuły. W opinii Włodek wieloautorskość tej publikacji jest jej niewątpliwą zaletą, ze względu na różne punkty widzenia, ale zarazem rodzi groźbę powielenia pewnych kwestii. Recenzentka zauważa, że o ile analizy wypełniające trzecią część publikacji rzeczywiście wprowadzają wątki dla książki raczej nowe, o tyle w niektórych syntezach można znaleźć wiele powtórzeń, zwłaszcza tych obejmujących rozległe tematy rozpisane na wiele filmów. Włodek rekonstruuje też podskórnie obecną w książce tezę mówiącą o tym, że Hanna Schygulla przez długi czas tkwiła w pułapce Fassbindera, uwalniając się z niej właściwie dopiero po śmierci reżysera, choć i tak do dziś jest postrzegana przede wszystkim jako stworzona przez niego ikona Nowego Kina Niemieckiego. Recenzentka podkreśla także, iż publikacja jest cenna również z tego względu, że oferuje wszechstronną i bogatą analizę aktorstwa Schygulli.


Słowa kluczowe:

Hanna Schygulla, Rainer Werner Fassbinder, nowe kino niemieckie

Kino Hanny Schygulli, red. Andrzej Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Włodek, P. (2016) „Hanna Schygulla – w pułapce Fassbindera”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 231–237. doi: 10.36744/kf.2152.

Autorzy

Patrycja Włodek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedago­giczny im. KEN w Krakowie Polska

Doktor nauk o sztuce, absolwen­tka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedago­gicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książki „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbiorowych i cza­sopismach naukowych. Współredaktorka (wraz z Alicją Helman) tomu zbiorowego Od de Laclos do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina ze szczególnym uwzględnie­niem kinematografii amerykańskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 48
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.