Hollywood na frontach zimnej wojny

Patrycja Włodek

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Abstrakt

Lata 50. przeszły do historii Ameryki jako czas makkartyzmu, polowania na czarownice i czarnych list. Pod wpływem interesów wielkich wytwórni i powojennej zmiany w Waszyngtonie, gdy władzę przejęli republikanie, atmosferę zimnej wojny zaczęto wykorzystywać do wewnętrznych rozgrywek. Narzędziem makkartyzmu, które najbardziej dotknęło Hollywood, była Komisja do spraw Badania Działalności Antyamerykańskiej w latach 1947-1960 prowadząca przesłuchania pracowników branży filmowej w poszukiwaniu komunistów i ludzi o niewygodnych poglądach. Skutkowało to atmosferą zastraszania, inkryminacją określonych tematów, zakazami pracy, miało też wpływ na kształt kinematografii amerykańskiej w latach 50. – dominację bądź deficyt pewnych kwestii, a nawet narodziny całych gatunków i nurtów filmowych.


Słowa kluczowe:

makkartyzm, zimna wojna, Hollywood

Dmyrtyk, Edward, 1996, Odd Men Out. A Memoir of the Hollywood Ten, Edwardsville: Southern Illinois University Press.
  Google Scholar

Dowdy, Andrew, 1973, The Films of the Fifties: The American State of Mind, New York: William Morrow and Co.
  Google Scholar

Hamilton, Ian, 1991, Writers in Hollywood, New York Carrol & Graff.
  Google Scholar

Herman, Jan, 1995, A Talent for Trouble. The Life of Hollywood’s Most Acclaimed Director, William Wyler, New York: Da Capo Press.
  Google Scholar

Kanfer, Stefan, 2011, Tough Without a Gun, London: Faber and Faber.
  Google Scholar

Lev, Peter, 2003, The Fifties. Transforming the Screen, 1950-1959, Berkley-Los Angeles-London: University of California Press.
  Google Scholar

Litvak, Joseph, 2009, The Un-Americans. Jews, the Blacklist and Stoolpigeon Culture, Durham–London: Duke University Press.
DOI: https://doi.org/10.1215/9780822390848   Google Scholar

Lubelski, Tadeusz, 2009, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice: Videograf II.
  Google Scholar

Parkinson, David, 2012100 idei, które zmieniły film, przeł. M. Dera, Raszyn: Top Mark Centre.
  Google Scholar

Schatz, Thomas, 1999, Boom and Bust. American Cinema in the 1940s, , Los Angeles: University of California Press.
  Google Scholar

Sklar, Robert, 1994,Movie-Made America. A Cultural History of American Movies, New York Vintage Books.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By / Share

Włodek, P. (2016) „Hollywood na frontach zimnej wojny”, Kwartalnik Filmowy, (93-94), s. 67–83. doi: 10.36744/kf.2231.

Autorzy

Patrycja Włodek 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Polska

Doktor nauk o sztuce, absol­wentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersy­tecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książki „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i fil­mie oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbioro­wych i czasopismach naukowych. W kręgu jej za­interesowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem ki­nematografii amerykańskiej i neoseriali.

 

 Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.