Narodowe kino autorów końca wieku


Abstrakt

Recenzja dotyczy podręcznika Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku (2019) pod redakcją Iwony Sowińskiej, Tadeusza Lubelskiego i Rafała Syski, stanowiącego kontynuację serii podręczników historii kina zapoczątkowanej tomem o kinie niemym. Autorka koncentruje się zarówno na całościowej koncepcji tomu (obejmującego zakres czasowy lat 80. i 90. XX w.), sprofilowanego przede wszystkim na kino narodowe oraz autorskie, jak i na poszczególnych testach przygotowanych przez filmoznawców z kilku ośrodków polskich i zagranicznych. Szczególny nacisk został położony na realizację podstawowej funkcji wiązanej z formułą, jaką jest podręcznik, czyli poznawczej, oraz na strategie stosowane zarówno przez redakcję, jak i poszczególnych autorów mierzących się z obszarem światowych kinematografii końca wieku.


Słowa kluczowe

historia kinaCollins, Jim, Genericity in the Nineties: Eclectic Irony and the New Sincerity, In: Film Theory Goes to the Movies, ed. Jim Collins, Hilary Radner, Ava Preacher Collins, Routledge, New York-London 1993.

Hammond, Michael, New Black Cinema, In: Contemporary American Cinema, ed. Linda Williams, Ruth, Michael Hammond, McGraw-Hill, London-New York 2006.

Loska, Krzysztof, Andrzej Pitrus, David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku, Rabid, Kraków 2003.

Loska, Krzysztof, Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2006.

Mastalerz, Ludwika, Keepin’it real – cała prawda o hood movies, Kino afroamerykańskie: gatunki, reżyserzy, filmy, ed. Ewa Drygalska, Marcin Pieńkowski, Katedra, Gdańsk 2015.

Mikurda, Kuba, Michał Oleszczyk, Kino wykolejone. Rozmowy z Guyem Maddinem, Korporacja ha!art, Kraków 2009.

Nowe kino kanadyjskie, ed. Tom McSorley, trans. Michał Guzik, Ola Janus, Kaja Klimek, Ilona Koguciuk, Ha!art, Kraków 2009.

Ostaszewski, Jacek, Nowe kino, nowa narracja, In: Kino epoki nowofalowej. Historia kina tom 3, ed. Iwona Sowińska, Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2015.

Przylipiak, Mirosław, Film dokumentalny okresu klasycznego, In: Kino klasyczne. Historia kina tom 2, ed. Iwona Sowińska, Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2011.

Przylipiak, Mirosław, Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Włodek, P. (2019) „Narodowe kino autorów końca wieku”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 242-248. doi: 10.36744/kf.179.

Patrycja Włodek  pwapple@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Doktor habilitowana nauk o sztuce, absolwentka socjologii i filmoznaw stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książek
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
(2018) i „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współredaktorka tomów zbiorowych: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016, wraz z A. Helman), Autorzy kina europejskiego VII (2018, wraz z K. Żyto) i Pomiędzy retro a retromanią (2018, wraz M. Major). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem
kinematografii amerykańskiej i neoseriali.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA