Narodowe kino autorów końca wieku

Patrycja Włodek

pwapple@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Abstrakt

Recenzja dotyczy podręcznika Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku (2019) pod redakcją Iwony Sowińskiej, Tadeusza Lubelskiego i Rafała Syski, stanowiącego kontynuację serii podręczników historii kina zapoczątkowanej tomem o kinie niemym. Autorka koncentruje się zarówno na całościowej koncepcji tomu (obejmującego zakres czasowy lat 80. i 90. XX w.), sprofilowanego przede wszystkim na kino narodowe oraz autorskie, jak i na poszczególnych testach przygotowanych przez filmoznawców z kilku ośrodków polskich i zagranicznych. Szczególny nacisk został położony na realizację podstawowej funkcji wiązanej z formułą, jaką jest podręcznik, czyli poznawczej, oraz na strategie stosowane zarówno przez redakcję, jak i poszczególnych autorów mierzących się z obszarem światowych kinematografii końca wieku.


Słowa kluczowe:

historia kina

Collins, Jim, Genericity in the Nineties: Eclectic Irony and the New Sincerity, In: Film Theory Goes to the Movies, ed. Jim Collins, Hilary Radner, Ava Preacher Collins, Routledge, New York-London 1993.
  Google Scholar

Hammond, Michael, New Black Cinema, In: Contemporary American Cinema, ed. Linda Williams, Ruth, Michael Hammond, McGraw-Hill, London-New York 2006.
  Google Scholar

Loska, Krzysztof, Andrzej Pitrus, David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku, Rabid, Kraków 2003.
  Google Scholar

Loska, Krzysztof, Tożsamość i media. O filmach Atoma Egoyana, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2006.
  Google Scholar

Mastalerz, Ludwika, Keepin’it real – cała prawda o hood movies, Kino afroamerykańskie: gatunki, reżyserzy, filmy, ed. Ewa Drygalska, Marcin Pieńkowski, Katedra, Gdańsk 2015.
  Google Scholar

Mikurda, Kuba, Michał Oleszczyk, Kino wykolejone. Rozmowy z Guyem Maddinem, Korporacja ha!art, Kraków 2009.
  Google Scholar

Nowe kino kanadyjskie, ed. Tom McSorley, trans. Michał Guzik, Ola Janus, Kaja Klimek, Ilona Koguciuk, Ha!art, Kraków 2009.
  Google Scholar

Ostaszewski, Jacek, Nowe kino, nowa narracja, In: Kino epoki nowofalowej. Historia kina tom 3, ed. Iwona Sowińska, Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2015.
  Google Scholar

Przylipiak, Mirosław, Film dokumentalny okresu klasycznego, In: Kino klasyczne. Historia kina tom 2, ed. Iwona Sowińska, Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2011.
  Google Scholar

Przylipiak, Mirosław, Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Włodek, P. (2019) „Narodowe kino autorów końca wieku”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 242–248. doi: 10.36744/kf.179.

Autorzy

Patrycja Włodek 
pwapple@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Doktor habilitowana nauk o sztuce, absolwentka socjologii i filmoznaw stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka książek
Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro
(2018) i „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz licznych tekstów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współredaktorka tomów zbiorowych: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016, wraz z A. Helman), Autorzy kina europejskiego VII (2018, wraz z K. Żyto) i Pomiędzy retro a retromanią (2018, wraz M. Major). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem
kinematografii amerykańskiej i neoseriali.Statystyki

Abstract views: 288
PDF downloads: 177


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.