Dzieje przyzakładowego kina Chemik i kultury filmowej w Alwerni

Dawid Głownia

dawid.glownia@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4336-5141

Abstrakt

Artykuł jest szkicem historii kina Chemik, działającego w latach 1982-1991 przy Zakładach Chemicznych „Alwernia”, oraz kultury filmowej w Alwerni w okresie funkcjonowania tego kina i czasach go poprzedzających. Historia ta została odtworzona na podstawie archiwalnych numerów miesięcznika zakładowego „Al-Chemik” oraz rozmów z osobami związanymi z tym kinem i pismem lub kulturą filmową w regionie, a także uczestniczącymi w seansach filmowych w Alwerni. W artykule zostały omówione pokazy organizowane w tym mieście (jeszcze przed powstaniem stałego kina przy zakładach) przez kino objazdowe z sąsiednich Regulic. Archiwalne numery czasopism pozwoliły na odtworzenie niemal kompletnego repertuaru kina Chemik, a w efekcie na stwierdzenie, że większość wyświetlanych w nim filmów stanowiły produkcje rozrywkowe, głównie amerykańskie i polskie. W artykule przedstawiono także mechanizmy promocji oferty kina, wskazane przez redakcję „Al-Chemika” problemy w jego funkcjonowaniu oraz wyzwania związane z rozwojem konkurencyjnego rynku wideo.


Słowa kluczowe:

Alwernia, lokalna historia kina, lokalna kultura filmowa, kina w PRL, kino Chemik w Alwerni

[H. K.] (1983). Dzieci na filmach dla dorosłych. Al-Chemik, (10), s. 6.
  Google Scholar

[J. R.] (1991). Kino „Chemik” już nie zaprasza. Al-Chemik, (2), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1978). Bar „Miś”? Nie polecamy!. Al-Chemik, (3), s. 6.
  Google Scholar

[NN] (1978). W dalszym ciągu „piwko za piwkiem”!. Al-Chemik, (2), s. 5.
  Google Scholar

[NN] (1982, 5-7 listopada). Co – gdzie – kiedy?. Gazeta Krakowska, s. 7.
  Google Scholar

[NN] (1983). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (3), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1983). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (5), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1983). W naszym tygielku. Al-Chemik, (1), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1984). W naszym tygielku. Al-Chemik, (12), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1985). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (4), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1985). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (5), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1987). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (6), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1989). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (3), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1989). Żarty na bok. Al-Chemik, (4), s. 1.
  Google Scholar

[NN] (1990). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (7), s. 8.
  Google Scholar

[NN] (1990). Miesiąc. Al-Chemik, (3), s. 2.
  Google Scholar

[NN] (1991). Kino w domu. Al-Chemik, (2), s. 6.
  Google Scholar

[Red.] (1981). Czyńmy kulturę sami. Al-Chemik, (11), s. 2.
  Google Scholar

[RED.] (1983). Czy powstanie DKF?. Al-Chemik, (3), s. 8.
  Google Scholar

[RED] (1977). Piwko za piwkiem… Al-Chemik, (12), s. 6.
  Google Scholar

[SW] (1978). Łatwo jest splamić dobre imię załogi i zakładu. Al-Chemik, (1), s. 4.
  Google Scholar

[Z. K.] (1987). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (9), s. 3.
  Google Scholar

[Z. U.] (1978), Wieczornica LOK. Al-Chemik, (11), s. 2.
  Google Scholar

[Zet-Ka] (1987). Obserwacje. Drobiazgi?. Al-Chemik, (8), s. 6.
  Google Scholar

Blaut, U. (1983). Jak zuchy zdobywały sprawność Stasia i Nel. Al-Chemik, (12), s. 8.
  Google Scholar

Cholewa, J. (1982). Kino „Chemik” zaprasza. Al-Chemik, (6), s. 8.
  Google Scholar

Fortuna Jr., G. (2013). Rynek wideo w Polsce. Images, 13 (22), ss. 27-43.
DOI: https://doi.org/10.14746/i.2013.22.02   Google Scholar

Głownia, D. (2020, 19 sierpnia). Dzieje przyzakładowego kina Chemik w Alwerni. Rekonesans. Pan-Optykon.pl. http://pan-optykon.pl/film/dzieje-przyzakladowego-kina-chemik-w-alwerni-rekonesans
  Google Scholar

Głownia, D., Cholewa, J. (2021, 12 października). Historia mówiona kina w Alwerni i okolicach. Janusz Cholewa. Pan-Optykon.pl. http://pan-optykon.pl/wywiady/historia-mowiona-kina-w-alwerni-i-okolicach-janusz-cholewa
  Google Scholar

Głownia, D., Kopeć, J. (2021, 5 lipca). Historia mówiona kina w Alwerni i okolicach. Janina Kopeć. Pan-Optykon.pl. http://pan-optykon.pl/wywiady/historia-mowiona-kina-w-alwerni-i-okolicach-janina-kopec
  Google Scholar

Głownia, D., Kulczyk, K. (2021, 16 lipca). Historia mówiona kina w Alwerni i okolicach. Kazimierz Kulczyk. Pan-Optykon.pl. http://pan-optykon.pl/wywiady/historia-mowiona-kina-w-alwerni-i-okolicach-kazimierz-kulczyk
  Google Scholar

Głownia, D., Palka, R. (2021, 8 października). Historia mówiona kina w Alwerni i okolicach. Roman Palka. Pan-Optykon.pl. http://pan-optykon.pl/wywiady/historia-mowiona-kina-w-alwerni-i-okolicach-roman-palka
  Google Scholar

Grabowski, A., Grabowski, M., Halek, H. (2014). Andrzej i Mikołaj Grabowscy. Jak brat z bratem. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło sp. z o.o.
  Google Scholar

Grabowski, A., Łęczuk, P., Jabłonka, J. (2020). Jestem motyl. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
  Google Scholar

Kawala, W. (1983). Quo vadis Alwernio?. Al-Chemik, (7), s. 7.
  Google Scholar

Kulczyk, K. (2014). Regulice. Historia, tradycje, współczesność. Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-12-31

Cited By / Share

Głownia, D. (2022) „Dzieje przyzakładowego kina Chemik i kultury filmowej w Alwerni”, Kwartalnik Filmowy, (120), s. 92–115. doi: 10.36744/kf.1375.

Autorzy

Dawid Głownia 
dawid.glownia@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0003-4336-5141

Doktor nauk o sztuce. Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina (2016) oraz Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju (2021), a także kilkunastu artykułów naukowych. W obecnych badaniach koncentruje się na dyskursie filmu japońskiego w amerykańskiej prasie filmowej przed 1951 r. oraz na recepcji filmu japońskiego w Polsce w latach 1945-1989.Statystyki

Abstract views: 81
PDF downloads: 43


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Dawid Głownia

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.