Kina etniczne Los Angeles

Nichole Neuman

nmneuman@iu.edu
Indiana University - Purdue University Indianapolis (Stany Zjednoczone)
https://orcid.org/0009-0000-7758-6757

Abstrakt

Autorka bada kina etniczne w Los Angeles w połowie XX w., umiejscawiając je w szerszym krajobrazie kinowym miasta. Śledzi historię niemieckojęzycznego kina La Tosca Filmbühne, podkreślając, w jaki sposób próbowało ono stworzyć wspólnotę niemieckości poprzez praktyki repertuarowe. Autorka odczytuje duże zainteresowanie widowni kinami etnicznymi przez pryzmat koncepcji pamięci protetycznej autorstwa Alison Landsberg i wskazuje, że filmy wyświetlane w tych miejscach przywoływały obrazy i wspomnienia z krajów pochodzenia widzów. Szeroko zakrojone badania archiwalne pozwalają jej przyjrzeć się również innym kinom etniczne w Los Angeles – w szczególności hiszpańskojęzycznym – w celu zbadania roli, jaką kina obcojęzyczne odegrały dla widzów ze społeczności imigrantów. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Los Angeles’ Ethnic Cinemas]


Słowa kluczowe:

Los Angeles, historia kina, kino, kina etniczne, historia filmu niemieckiego, Amerykanie niemieckiego pochodzenia

Agrasánchez Jr., R. (2006). Mexican Movies in the United States: A History of the Films, Theaters and Audiences, 1920-1960. Jefferson: McFarland&Company.
  Google Scholar

Forsher, J. (2003). The Community of Cinema: How Cinema and Spectacle Transformed the American Downtown. Westport: Praeger Publishers.
  Google Scholar

Gomery, D. (1992). Shared Pleasures: A History of Movie Presentation in the United States. London: British Film Institute.
  Google Scholar

James, D. E. (2005). The Most Typical Avant-Garde: History and Geography of Minor Cinemas in Los Angeles. Berkeley: University of California.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520938199   Google Scholar

Landsberg, A. (2004). Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbian University Press.
  Google Scholar

Neuman, N. (2016). Images of Germanness and L.A.’s mid-twentieth century German-speaking Community. Jewish Culture and History, 17 (1-2), pp. 152-168.
DOI: https://doi.org/10.1080/1462169X.2016.1171478   Google Scholar

Silverman, S. (2004). Introduction. In: R. Berger, A. Conser, The Last Remaining Seats: Movie Palaces of Tinseltown (pp. 5-15). Santa Fe: Hennessey & Ingalls.
  Google Scholar

Stokes, J. (2000). On Screen Rivals: Cinema and Television in the United States and Britain. New York: St. Martin’s Press.
  Google Scholar


Opublikowane
2024-04-08

Cited By / Share

Neuman, N. (2024) „Kina etniczne Los Angeles”, Kwartalnik Filmowy, (125), s. 113–130. doi: 10.36744/kf.2381.

Autorzy

Nichole Neuman 
nmneuman@iu.edu
Indiana University - Purdue University Indianapolis Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0009-0000-7758-6757

Badaczka i wykładowczyni kina oraz języka niemieckiego, pracuje jako adiunkt języka niemieckiego i stypendystka Hoyt-Reichmann na Indiana University-Purdue University w Indianapolis. Kieruje również Max Kade German-American Center na IUPUI. Regularnie występuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących kina, historii filmu i archiwów filmowych oraz reprezentacji tożsamości. Jej badania były publikowane w redagowanych tomach i czasopismach naukowych, w tym „Seminar”, „The Moving Image” i „Applied Linguistics”.Statystyki

Abstract views: 108
PDF downloads: 64


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Nichole Neuman

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.