Amerykańskie przedmieścia w cieniu wielkiego miasta

Patrycja Włodek

patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Abstrakt

Przedmieścia to Rosja, tylko że z pieniędzmi – ten żart przytoczony przez Williama H. Whyte’a w słynnej książce The Organization Man wskazuje na co najmniej ambiwalentny status dzielnic podmiejskich, obecny także w reprezentacjach kulturowych. Z jednej strony suburbia pozostają faktem urbanistycznym, z drugiej – niemal od razu stały się przestrzenią w równym stopniu namacalną, jak i symboliczną oraz mityczną, mikrokosmosem całego społeczeństwa oraz zideologizowaną metonimią znacznie szerszych pojęć kluczowych dla powojennej Ameryki, takich jak naród, kapitalizm, bezpieczeństwo, pax Americana. W swym tekście autorka koncentruje się na mechanizmach oraz przyczynach wytwarzania przez kino przedmieść jako terytorium symbolicznego, stawiając pytanie o to, skąd w amerykańskim imaginarium wzięły się suburbia i poszukując jej w kolejnych epokach reprezentacji, od okresu powojennego po współczesność, w wymiarze synchronicznym i diachronicznym.


Słowa kluczowe:

kino amerykańskie, przedmieścia, urbanistyka, terytorium symboliczne, ideologia, kapitalizm

Assmann, J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych (tłum. A. Kryczyńska-Pham). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Google Scholar

Assmann, J. (2009). Kultura pamięci (tłum. A. Kryczyńska-Pham). W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (ss. 69-70). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Beuka, R. (2004). SuburbiaNation. Reading Suburban Landscape in Twentieth-Century American Fiction and Film. New York: Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-73210-4   Google Scholar

Boym, S. (2002). Nostalgia i postkomunistyczna pamięć (tłum. L. Stefanowska). W: F. Modrzejewski, M. Sznajderman (red.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem (s. 277). Wołowiec: Czarne.
  Google Scholar

Copik, I. (2017). Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Erll, A. (2009). Literatura jako medium pamięci zbiorowej (tłum. M. Saryusz-Wolska). W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (s. 233). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Halberstam, D. (1993). The Fifties. New York: Villard Books.
  Google Scholar

Martin, B. (2013). Difficult Men: From „The Sopranos” and „The Wire” to „Mad Men” and „Breaking Bad”. New York: The Penguin Press.
  Google Scholar

Pendall, R. (2000). Local Land Use Regulation and the Chain of Exclusion. Journal of the American Planning Association, 66. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944360008976094
DOI: https://doi.org/10.1080/01944360008976094   Google Scholar

Smiecek, M. (2014). American Dreams, Suburban Nightmares: Suburbia as a Narrative Space between Utopia and Dystopia in Contemporary American Cinema. Hamburg: Anchor Academic Publishing.
  Google Scholar

Whyte, W. H. (2002). The Organization Man. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
DOI: https://doi.org/10.9783/9780812209266   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-05-25

Cited By / Share

Włodek, P. (2020) „Amerykańskie przedmieścia w cieniu wielkiego miasta”, Kwartalnik Filmowy, (109), s. 121–136. doi: 10.36744/kf.281.

Autorzy

Patrycja Włodek 
patrycja.wlodek@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-4019-3727

Doktor habilitowana nauk o sztuce, absolwentka socjologii i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka książek Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018; nominacja do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę filmoznawczą 2018 r.) i „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie (2015) oraz artykułów o tematyce filmowej i serialowej publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Współredaktorka tomów zbiorowych: Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej (2016, wspólnie z A. Helman), Autorzy kina europejskiego VII (2018, wspólnie z K. Żyto) i Pomiędzy retro a retromanią (2018, wspólnie z M. Major). W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu historii kina, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej i neoseriali.



Statystyki

Abstract views: 453
PDF downloads: 316


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Patrycja Włodek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.