Kobieta, komunistka, filmowiec

Piotr Zwierzchowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)

Abstrakt

Monika Talarczyk-Gubała zrobiła kolejny krok w kierunku zapełnienia ciągle zbyt licznych białych plam w historii polskiego kina. Bohaterką swojej nowej książki Wanda Jakubowska. Od nowa (2015) uczyniła reżyserkę jednocześnie znaną i nieznaną, stale przypominaną i prawie całkowicie zapomnianą, której filmy są nieustannie oglądane, a zarazem pokrywają się kurzem, ponieważ nikt do nich nie sięga. Książka stanowi esej najwyższej próby. Podejmuje rzadko poruszany temat, proponuje jego oryginalne, autorskie ujęcie, zwłaszcza w perspektywie badań nad polskim kinem – jako przykład kina kobiet ze wszystkimi konsekwencjami tego określenia. Książka jest znakomicie, wręcz błyskotliwie napisana.


Słowa kluczowe:

Monika Talarczyk-Gubała, Wanda Jakubowska, kino kobiet

Gomułka, W., O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, wygłoszony 4 lipca 1963 r., w: W. Gomułka, O naszej partii, Warszawa 1968.
  Google Scholar

Humm, M., Słownik teorii feminizmu, tłum. Bożena Umińska, Jarosław Mikos, Warszawa 1993.
  Google Scholar

Lubelski, T., Życie codzienne proletariuszy we wczesnym PRL-u, w: tegoż, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.
  Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M., Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii, Poznań 2013.
  Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M., Wanda Jakubowska. Od nowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Talarczyk-Gubała, M., Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku, Szczecin 2013.
  Google Scholar

Zajiček, E., Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, wyd. II uzupełnione i rozszerzone, Warszawa 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-09-30

Cited By / Share

Zwierzchowski, P. (2015) „Kobieta, komunistka, filmowiec”, Kwartalnik Filmowy, (91), s. 208–215. doi: 10.36744/kf.2296.

Autorzy

Piotr Zwierzchowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Polska

Filmoznawca, profesor UKW w Bydgoszczy. Główny przedmiot jego badań stanowi historia kina polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza socrealizm i kino lat 60. Autor książek, m.in.: Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (2000), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (2005), Spektakl i ideolo­gia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013); redaktor i współ­redaktor kilkunastu tomów zbiorowych, m.in. Kino polskie wobec umierania i śmierci (2005), Kino polskie po roku 1989 (2007), Polskie kino popularne (2011), Kino polskie wobec II wojny światowej (2011), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Kino, którego nie ma (2013), Konrad Eberhardt (2013).Statystyki

Abstract views: 39
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Piotr Zwierzchowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.