Polskie kameronki

Monika Talarczyk-Gubała

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Polska)

Abstrakt

Talarczyk-Gubała recenzuje książkę Małgorzaty Radkiewicz Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939 (2016). Na wstępie zauważa, że badaczka od lat konsekwentnie wzbogaca polską literaturą filmoznawczą o pozycje poświęcone sztuce i kinu kobiet, teorii i praktyce filmowego feminizmu oraz płci kulturowej. W omówieniu książki recenzentka szczegółowo przedstawia jej konstrukcję i najważniejsze tezy. Wskazuje, że tytułowe modernistki to kobiety nowoczesne, intelektualistki i miłośniczki kina, które zajmowały się działalnością naukową i krytycznofilmową, ale też wchodziły w amatorskie relacje z filmem, co przejawiało się w ich aktywności kinofilskiej. Talarczyk-Gubała zwraca uwagę, że najbardziej zajmujące są te fragmenty książki, w których czytamy o wzajemnych relacjach modernistek. Małgorzacie Radkiewicz udaje się w gąszczu informacji prasowych oraz innych archiwalnych dokumentów znaleźć dowody kontaktów towarzyskich między pisarkami, krytyczkami i kobietami kina, na przykład między Stefanią Zahorską, Franciszką Themerson i Marią Kuncewiczową. W zakończeniu recenzentka stwierdza, że otwierając najnowszą książkę Małgorzaty Radkiewicz, otwieramy kobiece archiwum polskiego dwudziestolecia międzywojennego.


Słowa kluczowe:

Małgorzata Radkiewicz, okres międzywojenny, modernizm, kino kobiet

Radkiewicz, Małgorzata „Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939” (2016).
  Google Scholar

Fisher, Lucy. Shot / Countershot. Film Tradition and Women’s Cinema, Londyn, Macmilian Education Ltd., 1989, s. 6.
DOI: https://doi.org/10.1515/9781400859955   Google Scholar

Roberts, Jerry. The Complete History of Film Criticism, Santa Monica Press, Solana Beach 2010.
  Google Scholar

Rich, Katey. Meryl Streep Calls Out „Infuriating” Lack of Female Film Critics, „Vanity Fair”, 7 October 2015, http://www.vanityfair.com/hollywood/2015/10/meryl-streep-female-film-critics (access: 25.07.2016).
  Google Scholar

Karcz, Danuta. „Stefanii Zahorskiej walka o treść”, Kwartalnik Filmowy, nr 1-2, (1962)
  Google Scholar

Cybulska, Maja E. Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej, Londyn, Polska Fundacja Kulturalna, 1988.
  Google Scholar

Zahorska, Stefania. Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Warszawa, IBL PAN, 2010.
  Google Scholar

Beylin, Stefania. Na taśmie wspomnień, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1962.
  Google Scholar

Toeplitz, Jerzy. „Przykra atmosfera”, Pion, 12 maja 1934, nr 19. Cyt. za: Publicystyka START-u. Wybór artykułów, red. A. Helman, Centralne Archiwum Filmowe, Warszawa 1960, s. 74.
  Google Scholar

Krajewska, Joanna. „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-09-30

Cited By / Share

Talarczyk-Gubała, M. (2017) „Polskie kameronki”, Kwartalnik Filmowy, (99), s. 217–222. doi: 10.36744/kf.2050.

Autorzy

Monika Talarczyk-Gubała 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Polska

Dr hab., prof. PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej; historyczka kina i badaczka kina kobiet. Autorka monografii PRL się śmieje! Polska komedia filmowa 1945-1989 (2007), Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku (2013), Biały mazur. Kino kobiet w polskiej ki­nematografii (2013), Wanda Jakubowska. Od nowa (2015). Laureatka Nagrody PISF (2014), nomino­wana do Nagrody im. Bolesława Michałka (2014, 2016). Współpracowniczka „Krytyki Politycznej”, działaczka Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.Statystyki

Abstract views: 50
PDF downloads: 34


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Monika Talarczyk-Gubała

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.