Nr 92 (2015): Kino polskie i politykaWydanie numeru współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

pisffinace2.jpg


Od redakcji

Teresa Rutkowska
4
opublikowano: 2015-12-31
Kino i państwo w II Rzeczypospolitej

Teresa Rutkowska
6-21
opublikowano: 2015-12-31
Natasza Korczarowska-Różycka
22-42
opublikowano: 2015-12-31
Strategie polityczne w kinie PRL-u

Paulina Haratyk
100-107
opublikowano: 2015-12-31
Film, polityka – reinterpretacje

Krzysztof Loska
186-195
opublikowano: 2015-12-31
Okiem i uchem

Marcin Giżycki
196-202
opublikowano: 2015-12-31
Książki o filmie

Karolina Kosińska
203-207
opublikowano: 2015-12-31
Magdalena Kempna-Pieniążek
208-212
opublikowano: 2015-12-31
Table des matières

Teresa Rutkowska
224
opublikowano: 2015-12-31