„Hubal” Bohdana Poręby i „Pasja” Stanisława Różewicza – spór o romantyzm w kinie polskim lat 70.

Marcin Maron

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

Abstrakt

Hubal (1973) Bohdana Poręby i Pasja (1977) Stanisława Różewicza to dwa filmy, które w odmienny sposób nawiązują do wolnościowych aspektów polskiej tradycji romantycznej, a ich znaczenia są ściśle związane z kontekstem politycznym lat 70. W obu dziełach pojawia się szereg typowo polskich toposów romantycznych oraz klisz związanych z romantyzmem, takich jak motyw czynu niepodległościowego, motyw ofiary złożonej w sytuacji skazanej na klęskę czy wreszcie kluczowa dla obu filmów figura romantycznego bohatera – niezłomnego buntownika. Istnieje jednak istotna różnica między podejściem obu twórców do tych motywów. Hubal jest bowiem filmem, w którym elementy „legendy romantycznej” zostały wykorzystane jako czynnik perswazyjny mający na celu zawłaszczenie tradycyjnych wyobrażeń historycznych przez oficjalny dyskurs państwowy tworzony przez władze PRL. Natomiast Pasja to dzieło, w którym pojawia się autentyczna refleksja historyczna oraz ważne pytania dotyczące sensu rewolucyjnego i niepodległościowego działania, jak również niebezpieczeństw z nim związanych. Kwestie te zostały postawione przez reżysera w oparciu o filmową opowieść o wydarzeniach tzw. Rewolucji Krakowskiej 1846 r. i losach jej przywódcy Edwarda Dembowskiego. Oba filmy można interpretować w kontekście sytuacji narastającego kryzysu politycznego i napięcia społecznego w Polsce lat 70. Autor artykułu omawia ten kontekst, odnosi się do romantycznej filozofii Edwarda Dembowskiego oraz kreśli recepcję krytyczną filmów Poręby i Różewicza.


Słowa kluczowe:

Bohdan Poręba, Stanisław Różewicz, romantyzm, Edward Dembowski

Baczko, Bronisław. Człowiek i światopoglądy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965.
  Google Scholar

Dembowski, Edward. Pisma t. I-V. ed. A. Śladkowska, M. Żmigrodzka. Warszawa: PWN, 1955.
  Google Scholar

Eberhardt, Konrad. „Między faktami a fikcją”, „Ekran” 35 (1973).
  Google Scholar

Friszke, Andrzej. Polska, Losy państwa i narodu 1939-1989. Warszawa: Iskry, 2003.
  Google Scholar

Hendrykowski, Marek. Stanisław Różewicz. Poznań: Ars Nova, 1999.
  Google Scholar

Janicka, Bożena. „Emisariusz”, „Film” 13 (1978).
  Google Scholar

Janicka, Bożena. „O filmie Pasja rozmawiamy ze Stanisławem Różewiczem”. „Film” 3 (1978).
  Google Scholar

Janion, Maria, and Żmigrodzka, Maria. „Dokument i symbol”,.„Kino” 6 (1978).
  Google Scholar

Janion, Maria. Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa: Sic, 1998.
  Google Scholar

Janion, Maria. Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa: PIW, 1969.
  Google Scholar

Kijowski, Andrzej. Dziennik 1970-1977, wybór i opracowanie K. Kijowska i J. Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
  Google Scholar

Ledóchowski, Aleksander. „Hubal. Żołnierz Rzeczpospolitej”. „Kino” 9 (1973).
  Google Scholar

Lubelski,Tadeusz. Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty. Chorzów: Videograf II, 2009.
  Google Scholar

Marszałek, Rafał. „Koniec żywotów świętych?”. „Kino” 10 (1978).
  Google Scholar

Masłoń, Krzysztof. „Lunatykowanie Bohdana Poręby”. „Do Rzeczy” 6 (2014).
  Google Scholar

Poręba, Bohdan. „Harmonia i egoizm”. „Ekran” 5 (1978).
  Google Scholar

Sobolewski, Tadeusz. Golgota Dembowskiego. „Kino” 3 (1978).
  Google Scholar

Walicki, Andrzej. Filozofia polskiego romantyzmu, Prace wybrane t. 2. Kraków: Universitas, 2009.
  Google Scholar

Walicki, Andrzej. Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Prace wybrane t. 1. Kraków: Universitas, 2009.
  Google Scholar

Walicki, Andrzej. Spotkania z Miłoszem. London: Aneks, 1985.
  Google Scholar

Werner, Andrzej. Polskie arcypolskie. London: Polonia, 1987.
  Google Scholar

Zajicek, Edward. Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005. Warszawa: SFP, 2009.
  Google Scholar

Załuski, Zbigniew. „Na spotkanie z rewolucyjnym romantyzmem”. „Film” 32 (1973).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-31

Cited By / Share

Maron, M. (2015) „„Hubal” Bohdana Poręby i «Pasja» Stanisława Różewicza – spór o romantyzm w kinie polskim lat 70”., Kwartalnik Filmowy, (92), s. 123–140. doi: 10.36744/kf.2269.

Autorzy

Marcin Maron 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Polska

Absolwent PWSFTviT w Łodzi, dr nauk humanistycznych. Autor monografii twór­czości filmowej Wojciecha Jerzego Hasa Dra­mat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa (2010), współautor książki Zdjęcia Jerzy Lipman (2005). Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie wykłada fotografię i his­torię filmu. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Interesują go związki filmu, literatury i filozofii. Aktualnie zaj­muje się badaniami nad sposobem funkcjonowa­nia idei i wyobrażeń romantycznych w kinie polskim w okresie 1945-1990.Statystyki

Abstract views: 45
PDF downloads: 29


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Marcin Maron

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.