Świątynia nowej wiary. Filmowe obrazy budowy Pałacu Kultury 1952-1955

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

Artykuł Marka Hendrykowskiego analizujący zbiór materiałów dokumentalnych z lat 1952-1955 jest pierwszym tego rodzaju studium poświęconym filmowym obrazom budowy warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki w kontekście ideologii stalinizmu. Autor konkluduje: Z prowokacyjnego daru Pałac Kultury i Nauki stał się reliktem czasów stalinowskich – coraz bardziej odległym przypomnieniem kilkudziesięciu lat zniewolenia Polski przez sowiecki i rodzimy komunizm. Dzisiaj obrazy filmowe nakręcone w trakcie wznoszenia tej budowli stanowią niezastąpione świadectwo pychy przedwcześnie zapowiadającego swój triumf, narzuconego siłą ustroju. Monstrualny w swym ogromie Pałac stał się jeszcze jednym zabytkiem dziejów Warszawy, wpisanym w pejzaż miasta i służącym jego mieszkańcom. Uwodzicielskie zło, z jakim na zawsze będzie kojarzony, przestało wywierać swój złowieszczy wpływ.


Słowa kluczowe:

Pałac Kultury, stalinizm, komunizm

Bogusz, Anna. Budowa Pałacu Kultury. Warszawa 1975
  Google Scholar

Eliade, Mircea. Sacrum – mit – historia. Wybór esejów. trans. Anna Tatarkiewicz. Warszawa 1970
  Google Scholar

Huml, Irena. Pałac w guście epoki. „Renowacje i Zabytki” 3 (2005)
  Google Scholar

Jazdon, Mikołaj. „Czarne filmy posiwiały. ‘Czarna seria’ polskiego dokumentu 1956-1958”. In: Widziane po latach. Analizy i interpretacje filmu polskiego. ed. M. Hendrykowska. Poznań 2000. 55-59.
  Google Scholar

Minorski, Jan. „Oblicze współczesnej polskiej twórczości architektonicznej”. In: O polską architekturę socrealistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej w dniach 20-21 czerwca 1949 roku w Warszawie. Warszawa 1950
  Google Scholar

Ortega y Gasset. José. Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Trans. Piotr Niklewicz. Warszawa 1980
  Google Scholar

Tyrmand, Leopold. Dziennik 1954. Warszawa 1989
  Google Scholar

Wolski, Tomasz. „Pałac Kultury primabalerina Warszawy”. Rozmowa Tadeusza Sobolewskiego z reżyserem. „Gazeta Wyborcza” 2.05.2012
  Google Scholar

Zwierzchowski, Piotr. Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego. Bydgoszcz 2006.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2015-12-31

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2015) „Świątynia nowej wiary. Filmowe obrazy budowy Pałacu Kultury 1952-1955”, Kwartalnik Filmowy, (92), s. 87–99. doi: 10.36744/kf.2266.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Historyk i teoretyk filmu, medioznawca, badacz kultury audiowizual­nej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Tele­wizji i Nowych Mediów UAM, redaktor senior czasopisma naukowego „Images”, autor mono­grafii książkowych: Film jako źródło historyczne (2000), Kanał (wspólnie z Donem Fredericksenem, 2007), Popiół i diament (2008), Komeda (2009), Eroica (2011), Film i moda (2011), An­drzej Munk (2011), Do widzenia, do jutra (2012), Morgenstern (2012), Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu (2013), Semiotyka rucho­mych obrazów (2014) oraz Współczesna adapta­cja filmowa (2014).Statystyki

Abstract views: 41
PDF downloads: 31


Licencja

Prawa autorskie (c) 2015 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.