Metafizyka w „Labiryncie” Jana Lenicy

Marek Hendrykowski

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Abstrakt

W tekście poświęconym Labiryntowi (1962) Jana Lenicy autor – za pomocą serii mikronaliz skoncentrowanych na funkcji semantycznej poszczególnych elementów (akcja, fabuła, narracja, bohater, postaci, muzyka itp.) – odkrywa nowe pokłady interpretacyjne tej słynnej krótkometrażówki. Hendrykowski wskazuje na związki łączące arystotelesowską poetykę tego filmu z oryginalną wizją współczesnej cywilizacji. W konkluzji czytamy: Animator posiada zdolność oswobodzenia własnej wyobraźni od tego, co byłoby dla niej skrępowaniem, obciążeniem i uwięzieniem. W tym celu używa języka ruchomych obrazów wyposażonych w moc symboliczną, zdolnych przedstawiać rzeczy, jakimi są naprawdę. Jako artystę kina nie ogranicza go ani wykreowany świat, ani prawa fizyczne, które rządzą filmowaną (fotografowaną) ‘in crudo’ rzeczywistością, ani ciało aktora wykonawcy.


Słowa kluczowe:

Jan Lenica, animacja, kino polskie

Arystoteles. Metafizyka, tłum. K. Leśniak. Warszawa: PWN, 2009.
  Google Scholar

Giżycki, Jerzy. „Ucieczka ze Strasznogrodu”. Ekran 11 (1963).
  Google Scholar

Głowiński, Michał. Labirynt, przestrzeń obcości. W: Michał Głowiński. Mity przebrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.
  Google Scholar

Irzykowski, Karol. Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Hendrykowski, M. (2016) „Metafizyka w «Labiryncie» Jana Lenicy”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 165–174. doi: 10.36744/kf.2146.

Autorzy

Marek Hendrykowski 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska

Historyk i teoretyk filmu, medioznawca, badacz kultury audiowizualnej, profe­sor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor senior czasopisma naukowego „Images”, autor monografii książkowych: Film jako źródło historyczne (2000), Kanał (wspólnie z Donem Fredericksenem, 2007), Popiół i diament (2008), Ko­meda (2009), Eroica (2011), Film i moda (2011), An­drzej Munk (2011), Do widzenia, do jutra (2012), Morgenstern (2012), Najlepsze kasztany. Księga cy­tatów polskiego filmu (2013), Semiotyka ruchomych obrazów (2014) oraz Współczesna adaptacja filmowa (2014).Statystyki

Abstract views: 51
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Marek Hendrykowski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.