Zmienność upodobań – zmienność perspektywy

Wojciech Świdziński

woyciesz@gmail.com
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6840-4069

Abstrakt

Książka Josepha Garncarza Zmienność upodobań. O preferencjach filmowych Europejczyków w latach 1896-1939 (2022) jest próbą rekonstrukcji wyborów, jakich historyczna widownia dokonywała przy kasach kinowych. Dane zgromadzone przez autora wskazują, że wczesne kino miało charakter ponadnarodowy, a widzowie w wielu krajach europejskich wybierali te same filmy. W latach 30. zaś, mimo że na większości rynków ilościowo dominowały produkcje hollywoodzkie, widzowie preferowali filmy z własnego kraju. Podmiotowe ujęcie publiczności i przekonanie o jej wpływie na przemysł filmowy pozwala autorowi spojrzeć na kino przed 1939 r. z nietypowej perspektywy. Testowana przez Garncarza metoda ilościowa ujawnia zarazem szereg ograniczeń, przede wszystkim w związku z niemożliwością zgromadzenia w pełni wiarygodnych danych. Nie zmienia to faktu, że ze względu na metodologiczne ambicje autora i wiele interesujących ustaleń jest to niezwykle ciekawa i ważna pozycja filmoznawcza.


Słowa kluczowe:

widownia, kino przed 1939 r., metody ilościowe

Garncarz, J. (2022). Zmienność upodobań. O preferencjach filmowych Europejczyków w latach 1896-1939 (tłum. A. Dębski). Wrocław: Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Google Scholar

Lewicki, A. (2014). Analiza box office’ów jako narzędzie badań filmoznawczych. Kwartalnik Filmowy, (85), ss. 118-132.
  Google Scholar

Włast, A. (2017). Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924 (oprac. W. Świdziński). Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Świdziński, W. (2023) „Zmienność upodobań – zmienność perspektywy”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 205–214. doi: 10.36744/kf.1492.

Autorzy

Wojciech Świdziński 
woyciesz@gmail.com
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Polska
https://orcid.org/0000-0001-6840-4069

Doktor nauk humanistycznych, teatrolog i filmoznawca, adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Opublikował książkę Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy (2015). Jest także autorem opracowania naukowego zbioru felietonów filmowych Andrzeja Własta Dziesiąta Muza (Impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924 (2017). Artykuły naukowe i popularnonaukowe publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach”, „Pleografie” i „Stolicy”.Statystyki

Abstract views: 178
PDF downloads: 140


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Wojciech Świdziński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.