Benshi w „yoseba”, czyli śladami innych cieni

Wojciech Świdziński

woyciesz@gmail.com
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6840-4069

Abstrakt

Książka Dawida Głowni Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju (2020) przedstawia szczegółowo narodziny kinematografii japońskiej – od sprowadzenia aparatury filmowej w 1897 r. i założenia pierwszych wielkich przedsiębiorstw, takich jak Nikkatsu, po początki cenzury filmowej, ustanowionej w wyniku „skandalu Zigomarowskiego” z 1912 r. Autor ukazuje kontekst społeczny, polityczny i kulturalny powstania kina w Japonii, odnosząc się m.in. do świata ulicznych rozrywek (misemono), do których początkowo zaliczano kinematograf, a także wojny rosyjsko-japońskiej, wydarzenia stymulującego rozwój branży filmowej. Szczegółowo omówiono także genezę benshi – narratorów komentujących pokazy wczesnych filmów. Procesy opisane przez Dawida Głownię zostały zestawione z narodzinami kina na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.


Słowa kluczowe:

kino japońskie, początki kina, przemysł filmowy, film niemy, Meiji, benshi, misemono

Głownia, D. (2020). Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju. Wrocław: Atut.
  Google Scholar

Hendrykowska, M. (1993). Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914. Poznań: Book Service.
  Google Scholar

Kordzińska-Nawrocka, I. (2017). Manga, anime i gry wideo, czyli trzy święte skarby (sanshu no jingi) japońskiego przemysłu kreatywnego. W: I. Kordzińska-Nawrocka, A. Kozyra (red.), Tradycja w kulturze popularnej Japonii (ss. 77-108). Warszawa: Japonica.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-31

Cited By / Share

Świdziński, W. (2021) „Benshi w «yoseba», czyli śladami innych cieni”, Kwartalnik Filmowy, (116), s. 235–241. doi: 10.36744/kf.923.

Autorzy

Wojciech Świdziński 
woyciesz@gmail.com
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Polska
https://orcid.org/0000-0001-6840-4069

Doktor nauk humanistycznych, teatrolog i filmoznawca, adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Opublikował książkę Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy (2015). Jest także autorem opracowania naukowego zbioru felietonów filmowych Andrzeja Własta Dziesiąta Muza (Impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924 (2017). Artykuły naukowe i popularnonaukowe publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach”, „Pleografie” i „Stolicy”.Statystyki

Abstract views: 101
PDF downloads: 85


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Świdziński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA