Anety Grzeszykowskiej schizoanalityczne sporządzanie Ciała bez Organów

Katarzyna Oczkowska

kat.oczkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-7924-5697

Abstrakt

Punktem wyjścia tekstu jest tryptyk wideo artystki wizualnej Anety Grzeszykowskiej Black (2007), Ból głowy (2008) i Bolimorfia (2008). Autorka omawia te prace z perspektywy schizoanalizy, której materialistyczny i transcendentalny program Gilles Deleuze i Félix Guattari wyłożyli w dwóch tomach Kapitalizmu i schizofrenii. Centralnym problemem staje się w niniejszym wywodzie kategoria Ciała bez Organów, a więc podstawowy przedmiot praktyki schizoanalitycznej, opartej na nowej koncepcji nieświadomego i produkcji pragnienia. W artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy ucieleśnienie w eksperymentalnych filmach artystki pozwala na sporządzenie Ciała bez Organów oraz jak odbiorca lub odbiorczyni za pomocą afektywnego odczuwania doświadcza schizoanalitycznego stawania-się, bowiem w ujęciu Deleuze’a i Guattariego afekt jest podstawowym elementem współczesnego kina.


Słowa kluczowe:

schizoanaliza, Ciało bez Organów, Aneta Grzeszykowska, Gilles Deleuze, wideo, Félix Guattari

Bal, M. (2007). A gdyby tak? Język afektu (tłum. M. Maryl). Teksty Drugie, (1-2), ss. 165-188.
  Google Scholar

Braidotti, R. (2012). Etyka stawania-się-niewykrywalnym (tłum. J. Bednarek). W: A. Gajewska (red.), Teorie wywrotowe. Antologia przekładów (ss. 289-322), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
  Google Scholar

Buchanan, I. (2008). Introduction: Five Theses of Actually Existing Schizoanalysis of Cinema. W: I. Buchanan, P. MacCormack (red.), Deleuze and Schizoanalysis of Cinema (ss. 1-14), London − New York: Continuum.
  Google Scholar

Deleuze, G. (2007). Negocjacje. 1972-1990 (tłum. M. Herer). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
  Google Scholar

Deleuze, G. (2008). Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas (tłum. J. Margański). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Deleuze, G. (2011). Logika sensu (tłum. G. Wilczyński). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Deleuze, G., Guattari, F. (1999). Percept, afekt i pojęcie (tłum. P. Pieniążek). Sztuka i filozofia, (17), ss. 10-26.
  Google Scholar

Deleuze, G., Guattari, F. (2015). Tysiąc plateau. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
  Google Scholar

Deleuze, G., Guattari, F. (2017). Anty-Edyp (tłum. T. Kaszubski). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  Google Scholar

Guattari, F. (1995). Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm (tłum. P. Bains, J. Pefanis). Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.
  Google Scholar

Gusin, M. (2012). Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy. Praktyka Teoretyczna, (5), ss. 33-48.
DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.4   Google Scholar

Kennedy, B. M. (2002). Deleuze and Cinema. The Aesthetics of Sensation. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Google Scholar

Kotwasińska, A. (2017). Intensywna podróż: od psychoanalizy do schizoanalizy kina. Praktyka Teoretyczna, 3 (25), ss. 371-383.
DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2017.3.18   Google Scholar

Kotwasińska, A. (2018). W stronę kina doznań. „Welp“ i schizoanaliza. W: O. Cielemęcka, M. Rogowska-Stangret (red.), Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie. Lublin: E-naukowiec.
  Google Scholar

Lambert, G. (2008). Schizoanalysis and the Cinema of the Brain. W: I. Buchanan, P. MacCormack (red.), Deleuze and Schizoanalysis of Cinema (wyd. 1, ss. 27-38), London − New York: Continuum.
  Google Scholar

Pisters, P. (2008). Delirium Cinema of Machines of the Invisible? W: I. Buchanan, P. MacCormack (red.), Deleuze and Schizoanalysis of Cinema (ss. 102-115), London − New York: Continuum.
  Google Scholar

Sobchack, V. (1992). The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience. Princeton: University Press.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780691213279   Google Scholar

Williams, L. (1991). Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, Film Quarterly, 44 (4), ss. 2-13.
  Google Scholar

Zborowska, A. (2013). Byt i niebycie. Reprezentacja kobiecego ciała w pracach Anety Grzeszykowskiej. Kwartalnik Filmowy, (83-84), ss. 256-266.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-11-13

Cited By / Share

Oczkowska, K. (2020) „Anety Grzeszykowskiej schizoanalityczne sporządzanie Ciała bez Organów”, Kwartalnik Filmowy, (111), s. 39–53. doi: 10.36744/kf.372.

Autorzy

Katarzyna Oczkowska 
kat.oczkowska@gmail.com
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-7924-5697

Krytyczka, niezależna kuratorka, historyczka sztuki. W Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk obroniła doktorat poświęcony analizie serii fotograficznych autorstwa Agnieszki Brzeżańskiej, Anety Grzeszykowskiej oraz Ireny Kalickiej. Autorka monografii naukowej Zakłócone spojrzenie. Fotografia i strategie widzenia (2017).Statystyki

Abstract views: 221
PDF downloads: 319


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Katarzyna Oczkowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA