Filmy do czytania

Paweł Jaskulski

pjaskulski@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4380-2623

Abstrakt

W rozmowie Filmy do czytania Andrzej Barański opowiada o mniej rozpoznanej stronie swojej twórczości. Tematem wywiadu są trzy filmy krótkometrażowe. Ich unikatowość polega nie tylko na łączeniu różnych technik – dokumentalnych, animowanych, oświatowych – lecz także na koncepcji zawartej w tytule. Potok (1985), Edukacja sentymentalna (1986) i Pobyt czasowy (2004) są filmami, w których pomimo zastosowanej ikonografii dominantę kompozycyjną stanowią słowa, hasła z leksykonu, instruktaże, dokumenty (podania, meldunki etc.). Widz otrzymuje możliwość „przeczytania” tych filmów, a w trakcie lektury może poszukiwać różnych tropów interpretacyjnych. Wywiad oprócz tradycyjnej warstwy informacyjnej charakteryzuje – zgodna z ideą i duchem dzieł – próba eksperymentu polegająca na „przeczytaniu” filmów wspólnie z reżyserem przez prowadzącego rozmowę. Pozwala to na wyeksponowanie znaczenia filmowych środków wyrazu, zwłaszcza sztuki montażu. Całość wpisuje się w badania nad mało dotychczas rozpoznanymi zjawiskami historii kina polskiego.


Słowa kluczowe:

Andrzej Barański, nowy kanon kina polskiego, film oświatowy, animacja, film dokumentalny, kino eksperymentalne

Marecki, P. (2009). Barański. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  Google Scholar

Świetlicki, M. (2013). Jeden. Kraków: Wydawnictwo EMG.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-16

Cited By / Share

Jaskulski, P. (2021) „Filmy do czytania”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 178–201. doi: 10.36744/kf.562.

Autorzy

Paweł Jaskulski 
pjaskulski@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-4380-2623

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej tej uczelni, instruktor w Oddziale Doboru i Selekcji Księgozbiorów w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. W przeszłości współpracował z portalem internetowym historia.org (recenzje książek i filmów). Przygotowuje do druku rozprawę doktorską pt. Twórczość filmowa i literacka Janusza Nasfetera, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kopczyńskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Współorganizator wielu konferencji, m.in. ogólnopolskiej O poprawie kina polskiego oraz międzynarodowej Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie. Rozwiązania systemowe oraz studia przypadków. W pracy naukowej koncentruje się na takich zagadnieniach jak: nowy kanon kina polskiego, kino gatunkowe, edukacja medialna, literatura współczesna, muzyka rockowa. Publikował między innymi na łamach czasopism „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, „Twórczość”, „Odra”. Współredaktor interaktywnego tomu Różne oblicza edukacji audiowizualnej (2016).Statystyki

Abstract views: 306
PDF downloads: 236


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Paweł Jaskulski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.