Avi Mograbi. Gonzo-dokumenty

Beata Kosińska-Krippner

beata.krippner@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8096-9708

Abstrakt

Urodzony w 1956 r. Avi Mograbi uchodzi za jednego z najważniejszych, ale też najbardziej kontrowersyjnych izraelskich filmowców swojego pokolenia. Realizuje filmy polityczne, w których konsekwentnie krytycznie ocenia kondycję społeczeństwa Izraela i politykę tego kraju, zwłaszcza wobec Palestyny. Realizując filmy na pograniczu fikcji i faktu, twórca ten wypracował wyrazistą poetykę autorską; jego filmy funkcjonują głównie jako dokumenty i do tej normy stylistycznej on sam się odnosi, ale robi to na własnych zasadach. Mograbi eksperymentuje z językiem filmowym w kontekście rozwiązań narracyjnych i warsztatowo-stylistycznych. Ze względu na specyfikę wykorzystywania dokumentalności w dziełach Mograbiego autorka skojarzyła metodę twórczą reżysera z gonzo-dziennikarstwem i na przykładzie wybranych filmów przeanalizowała konkretne jej realizacje. Szczególna strategia reżysera rzuca światło na naturę „rzeczywistości” w filmach dokumentalnych i ujawnia sposób, w jaki rzeczywistość determinuje zarówno tworzenie filmów, jak i samego filmowca.


Słowa kluczowe:

Avi Mograbi, gonzo-dokument, strategia autorska, kino izraelskie, konflikt izraelsko-palestyński, prawa człowieka

Aufderheide, P. (2016, 28 października). Avi Mograbi: Activist and Filmmaker, Center for Media & Social Impact, https://cmsimpact.org/documentary-independent-and-public-media/avi-mograbi/
  Google Scholar

Bittencourt, E. (2021, 17 marca). Berlinale Review: „The First 54 Years – An Abbreviated Manual for A Military Occupation”. Mubi.com. https://mubi.com/notebook/posts/berlinale-review-the-first-54-years-an-abbreviated-manual-for-a-military-occupation
  Google Scholar

Bowe, B. J. (2012). A Brain Full of Contraband: The Islamic Gonzo Writing of Michael Muhammad Knight. Literary Journalism Studies, 4 (1), ss. 91-102.
  Google Scholar

Chanan, M. (2002). August. Vertigo, 2 (3). https://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-2-issue-3-summer-2002/august/
  Google Scholar

Filiatreau, J. (1975, 23 października). Who is Raoul Duke? Courier-Journal, s. E7
  Google Scholar

John, N. J., Sharma, P. (2020). Gonzo Journalism – An Ethnography Study, International Journal of Science and Research, 9 (8), s. 19. DOI: 10.21275/SR20724100731
  Google Scholar

Katz, D. (2021, 9 marca). Review: „The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation” https://cineuropa.org/en/newsdetail/398603/
  Google Scholar

Miller, M. (2007). Voices Within the Siege: An Interview with Avi Mograbi. Cineaste Magazine, 32 (3). https://www.cineaste.com/summer2007/voices-within-the-siege-an-interview-with-avi-mograbi
  Google Scholar

O’Rourke, P. J. (2009). Interview with Hunter S. Thompson. W: A. Thompson (red.), Ancient Gonzo Wisdom: Interviews with Hunter. New York: De Capo Press.
  Google Scholar

Pan, S. (2016, 7 marca). Arab Docs at the Berlinale: Straddling Between Fiction and Non-Fiction. IDA Documentary Magazine. https://www.documentary.org/online-feature/arab-docs-berlinale-straddling-between-fiction-and-non-fiction
  Google Scholar

Raven, C. (2001, 30 października). Know Nothing About Afghanistan? Blame the Death of the Documentary. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2001/oct/30/afghanistan.comment
  Google Scholar

Scheib, R. (2002, 9 lipca). „August: A Moment Before the Eruption”, Variety. https://variety.com/2002/film/reviews/august-a-moment-before-the-eruption-1200547408/
  Google Scholar

Sicinski, M. (2017, 17 marca). Gadfly in the Holy Land: the Critical Cinema of Avi Mograbi. Mubi.com. https://mubi.com/notebook/posts/gadfly-in-the-holy-land-the-critical-cinema-of-avi-mograbi
  Google Scholar

Steen Müller, T. (2001,1 lipca). Avi Mograbi: In Between Genres, Modern Times Review. https://www.moderntimes.review/in-between-genres/
  Google Scholar

Svetvilas, C. (2004, 30 czerwca). Hybrid Reality: When Documentary and Fiction Breed to Create a Better Truth. International Documentary Association Documentary Magazine. https://www.documentary.org/feature/hybrid-reality-when-documentary-and-fiction-breed-create-better-truth
  Google Scholar

Thompson, H. S. (1979). Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream. W: Thompson, H. S., The Great Shark Hunt: Strange Tales from a Strange Time (ss. 25-34). New York: Summit Books.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-11-16

Cited By / Share

Kosińska-Krippner, B. (2021) „Avi Mograbi. Gonzo-dokumenty”, Kwartalnik Filmowy, (115), s. 102–126. doi: 10.36744/kf.878.

Autorzy

Beata Kosińska-Krippner 
beata.krippner@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-8096-9708

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa; adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; w latach 2011-2020 kierownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; członkini redakcji „Kwartalnika Filmowego”, w którym w latach 1993-2003 publikowała m.in. doroczną kronikę wydarzeń filmowych. Prace naukowe z zakresu historii oraz teorii filmu i telewizji publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i tomach zbiorowych. Współpracowała z kwartalnikiem „Polish Culture” (1997-2015). Zasiadała w jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Lublinie (2013-2014) oraz była członkinią komisji ekspertów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012-2014). Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zajmuje się filmem dokumentalnym w kontekście hybrydowych gatunków granicznych (m.in. mockdokumentem i docusoap), historią i teorią gatunków filmowych i telewizyjnych oraz kinem austriackim.Statystyki

Abstract views: 264
PDF downloads: 173


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Beata Kosińska-Krippner

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.