Znaczenie namiotu w życiu mieszkańców Górnej Austrii, czyli mockdokumentalne „Święto kurczaka”

Beata Kosińska-Krippner

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Autorka analizuje austriacki mockdokument Waltera Wippersberga zatytułowany Święto kurczaka (Das Fest des Huhnes) z 1992 r., będący parodią podróżniczych filmów o charakterze antropologicznym i satyrą na Austriaków, ich kulturę oraz zachowania białych w relacjach z „obcymi”. Autorka śledzi m.in. sposoby ewokowania humoru w Święcie kurczaka oraz proces kreowania w mockdokumencie z elementów rzeczywistości nieistniejącego święta związanego z nieistniejącym kultem.


Słowa kluczowe:

mockdokument, antropologia, Austria

Clifford, James. Kłopoty z kulturą. Tłum. E. Dżurak, J. Iracka i in. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000.
  Google Scholar

DeBouzek, Jeanette. „Etnograficzny surrealizm” Jeana Roucha, tłum. S. Sikora, „Konteksty” 1992, nr 3-4.
  Google Scholar

Geyrhofer, Friedrich. Das spekulative Auge. Über die Filme Peter Kubelkas. W: Avantgardefilm. Österreich 1950 bis heute. A. Horwath, L. Ponger, G. Schlemmer (red.). Wien: Wespennest Verlag, 1995.
  Google Scholar

Kosińska-Krippner, Beata. Awangarda austriacka. Peter Kubelka – kucharz filmowiec, „Kwartalnik filmowy” 2010, nr 70.
  Google Scholar

MacDonald, Scott, His African Journey. An interview with Peter Kubelka, „Film Quarterly” Vol. 57 No. 3, Spring 2004.
DOI: https://doi.org/10.1525/fq.2004.57.3.2   Google Scholar

Rosendorfer, Herbert. Briefe in die chinesische Vergangenheit. München: dtv, 1983.
  Google Scholar

Sikora, Sławomir. Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Warszawa 2012.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2017-12-31

Cited By / Share

Kosińska-Krippner, B. (2017) „Znaczenie namiotu w życiu mieszkańców Górnej Austrii, czyli mockdokumentalne «Święto kurczaka»”, Kwartalnik Filmowy, (100), s. 156–166. doi: 10.36744/kf.1996.

Autorzy

Beata Kosińska-Krippner 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; zajmuje się teorią i historią filmu i telewizji; redaktorka “Kwartalnika Filmowego”, w którym w latach 1993-2003 publikowała m.in. doroczną kronikę wydarzeń filmowych, obejmującą lata 1992-2002. Autorka pracy doktorskiej pt. Poetyka polskiej telenoweli dokumentalnej (2008), napisanej pod kierunkiem prof. Marka Hendrykowskiego.Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 33


Licencja

Prawa autorskie (c) 2017 Beata Kosińska-Krippner

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.