Hedy Lamarr. Austriacka piękność i wynalazczyni w hollywoodzkim systemie gwiazd

Beata Kosińska-Krippner

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)

Abstrakt

Autorka przypomina niezwykłą historię pochodzącej z Austrii hollywoodzkiej gwiazdy lat 30., 40. i wczesnych 50., a zarazem wynalazczyni (wraz z George’em Antheilem) tzw. metody rozpraszania widma sygnału z przeskokiem częstotliwości, która uchodzi dziś za podstawę komunikacji bezprzewodowej. Korzystając w dużej mierze z dwugłosowej biografii aktorki autorstwa Jochena Förstera i syna Hedy Lamarr Anthony’ego Lodera, Kosińska-Krippner koncentruje się głównie na funkcjonowaniu aktorki w hollywoodzkim systemie gwiazd, jej (nie)radzeniu sobie z jego wszystkimi pułapkami, z uwielbieniem i krytyką, a także na wpływie uwikłania w ten system na jej życie prywatne. Autorka przytacza przykłady na reaktywację upadłej gwiazdy jako wynalazczyni w latach 90. i wskazuje na inspirującą siłę jej biografii, która analizowana jest dziś przez badaczy w rozmaitych kontekstach.


Słowa kluczowe:

Hedy Lamarr, Hollywood, system gwiazd

Albrecht, Jörg. Klemens Polatschek. „Deconstructing Hedy Lamarr”. „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. 21.05.2006. http://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/erfindungen-deconstructing-hedy-lamarr-1328718-p3.html (dostęp: 27 maja 2016)
  Google Scholar

Barton, Ruth. “Hedy Lamarr. The most beautiful woman in film” Lexington: The University Press of Kentucky, 2010.
  Google Scholar

Barton, Ruth. “Rocket Scientist! The Posthumous Celebrity of Hedy Lamarr”. In: In the Limelight and Under the Microscope. Forms and Functions of Female Celebrity. ed. S. Holmes, D. Negra. New York: Bloomsbury Academic, 2011.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781628928082.ch-004   Google Scholar

Cieśliński, Piotr. „Piękna Hedy Lamarr. Zawdzięczamy jej komórkę i bezprzewodowy internet”. "Wysokie Obcasy Extra" 92 (2014).
  Google Scholar

Finkelstein, Alex. “Screen Siren Suing Software Manufacturer”, „Orlando Business Journal” 24.04.1998.
  Google Scholar

Förster, Jochen, Anthony Loder. “Hedy Darling: Hollywood-Ikone. Technik-Pionierin. Gefallener Stern. Das filmreife Leben der Hedy Lamarr, erzählt von ihrem Sohn”, Hollenstedt:Ankerherz Verlag, 2012.
  Google Scholar

Giżycki, Marcin. „Hedy i George – muzyka, kino, skandale i torpedy”. „Kwartalnik Filmowy” 91 (2015).
  Google Scholar

Horak, Jan-Christopher. “ High Class Whore: Hedy Lamarr’s Star Image in Hollywood”. „CineAction” 55 (2001) 31-39.
  Google Scholar

Körte, Peter. Hedy Lamarr. Die Stumme Sirene. Munich: Belleville Verlag, 2000.
  Google Scholar

Lamarr, Hedy. Ecstasy and Me. My Life as a Woman, Fawcett Crest Book. New York 1968.
  Google Scholar

Negra, Diane. “Re-Made for Television: Hedy Lamarr’s Post-War Star Textuality”. In: Small Screens, Big Ideas”, red. J. Thumin, London – New York: I. B. Tauris, 2000. 103-135.
  Google Scholar

Ottaviani, Jim. “Dignifying Science: Stories About Women Scientists”. GAnn Arbor: T. Labs, 2003.
  Google Scholar

Robbins, Trina. Hedy Lamarr and a Secret Communication System, Mankato: Capstone Press, 2007.
  Google Scholar

Vidor, King. “King Vidor on Film Making”. New York: McKay, 1972.
  Google Scholar

Weise, Elizabeth. “Hedy Lamarr: A Sultry Screen Star Who Didn’t Just Act – She Invented”. „Classic Images” 265 (1997).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By / Share

Kosińska-Krippner, B. (2016) „ Hedy Lamarr. Austriacka piękność i wynalazczyni w hollywoodzkim systemie gwiazd”, Kwartalnik Filmowy, (93-94), s. 35–52. doi: 10.36744/kf.2188.

Autorzy

Beata Kosińska-Krippner 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska

Pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; zajmuje się teorią i historią filmu i telewizji; redaktorka “Kwartalnika Filmowego”, w którym w latach 1993-2003 publikowała m.in. doroczną kronikę wydarzeń filmowych, obejmującą lata 1992-2002. Autorka pracy doktorskiej pt. Poetyka polskiej telenoweli dokumentalnej (2008), napisanej pod kierunkiem prof. Marka Hendrykowskiego.Statystyki

Abstract views: 57
PDF downloads: 29


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Beata Kosińska-Krippner

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.