Czy artyście wolno być przestępcą? Kilka pytań bez odpowiedzi


Abstrakt

Czy mamy bojkotować ważne filmy tylko dlatego, że ich autorom/autorkom coś się zarzuca? Czy mamy poddawać ostracyzmowi dzieła artystów/artystek, którzy w pewnym momencie swojego życia opowiedzieli się po stronie zbrodniczych reżimów? Czy mamy usuwać pomniki z publicznych przestrzeni, bo powstały w niesłusznej sprawie, nawet jeśli są ważne z punktu widzenia historii sztuki? Czy można oceniać wartość dzieł sztuki przez pryzmat życia ich twórców/twórczyń. Te i podobne pytania zadaje Marcin Giżycki i pozostawia je bez odpowiedzi, przypominając, że już Roland Barthes pisał, iż ukończone dzieło odrywa się od autora i zaczyna żyć własnym życiem.


Słowa kluczowe

Roman Polański; Caravaggio; Benvenuto Cellini; Siergiej Eisenstein; Bartolomeo Colleoni; pomniki; socrealizm; totalitaryzmBakuła, B. (2017). Realizm socjalistyczny w polskiej literaturze po roku 1949. Philologia, 27 (1), ss. 31-44.

Barthes, R. (1999). Śmierć autora (tłum. M. P. Markowski). Teksty Drugie, (1-2), ss. 247-251.

Gawroński, A. (1984). Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Genet, J. (2004). Dziennik złodzieja (tłum. P. Kamiński). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Gilbert, P. (2017). A Monumental Decision: What to Do with Confederate Monuments?. Parks & Recreation, (52), ss. 36-39.

Knopper, S. (2011). Top Artists Take Heat for Playing Qaddafi Shows. Rolling Stone, (1126), ss. 19-20.

Kościołek, A. (2018). Iskandera pamiętnik ludzi i czasów. Rozważania genologiczne. Slavia Orientalis, (1), ss. 31-46.

Laignel-Lavastine, A. (2010). Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze (tłum. I. Kania). Kraków: Universitas.

Micińska, A. (1983). Władysław Hasior. Warszawa: Arkady.

Ożóg, K. S. (2011). Zapomniane Organy, Ptaki i takie tam… Recepcja dzieł Hasiora po 1989 roku. W: M. Raińska (red.), Granice sztuki współczesnej – wokół twórczości Władysława Hasiora (ss. 34-39). Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.

Piotrowski, P. (1993). Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Platon (1994). Państwo. Księga X (t. 2; tłum. W. Witwicki). Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Simms, B., Simms, C. (2019). Painting Over the Past. New Statesman, (5487), ss. 52-54.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Giżycki, M. (2021) „Czy artyście wolno być przestępcą? Kilka pytań bez odpowiedzi”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 232-242. doi: 10.36744/kf.654.

Marcin Giżycki  mgizycki@hotmail.com
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o kinie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA