„Europa” odnaleziona

Materiał nierecenzowany

Marcin Giżycki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Abstrakt

Europa, film awangardowy Stefana i Franciszki Themersonów z 1932 r., inspirowany poematem Anatola Sterna, uchodził za zaginiony podczas II wojny światowej. Został jednak odnaleziony w Bundesarchive przez pracowników berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Odrestaurowana kopia filmu miała premierę na London Film Festival w październiku 2021 r. Teraz mamy możliwość porównania naszych wyobrażeń o tym dziele z oryginałem, który nie rozczarowuje. Europa jest poetycką wizją naszego świata popadającego w obłęd, nazbyt konsumpcyjnego i przygotowującego się do nowej wojny. Składa się ze swobodnie płynących obrazów w duchu symfonii wielkomiejskich Cavalcantiego i Wiertowa. Themersonowie zastosowali w filmie kilka technik poklatkowych, wśród nich „animowany fotogram” własnego wynalazku. Pozostaje pytanie, czy odnaleziona wersja, ewidentnie przygotowana z myślą o pokazach we Francji, jest identyczna z tą, która była pokazywana przed wojną w Warszawie. (Materiał nierecenzowany).

Słowa kluczowe:

Stefan i Franciszka Themersonowie, Europa, film awangardowy

Brown, M. (2021). Rediscovered 1931 Film „Europa” to Get World Premiere in London. The Guardian, https://www.theguardian.com/film/2021/sep/14/rediscovered-1931-film-europa-world-premiere-london-themerson
  Google Scholar

Giżycki, M. (1987). O poezji semantycznej Stefana Themersona. Literatura na Świecie, (7), ss. 372-379.
  Google Scholar

Giżycki, M. (1996). Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa: wydawnictwo małe.
  Google Scholar

Lehmann, J. (1976). Filmowa twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. W: A. Helman (red.), Z dziejów awangardy filmowej, materiały z sesji „Awangarda filmowa lat dwudziestych”, Sosnowiec, 10-12 marca 1975. Katowice: Uniwersytet Śląski, ss. 125-126.
  Google Scholar

Stern, A., Berman, M. (red.) (1965). Mieczysław Szczuka. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
  Google Scholar

Toeplitz, J. (1933, 5 stycznia). „Europa”. Kurier Polski, s. 5.
  Google Scholar

Zagrodzki, J. (1974). Początki polskiego filmu eksperymentalnego. Projekt, (5), s. 27.
  Google Scholar

Zagrodzki, J. (1981). Outsiderzy awangardy. W: Stefan i Franciszka Themerson. Poszukiwania wizualne, katalog wystawy. Łódź: Muzeum Sztuki, ss. nlb.
  Google Scholar

Zahorska, S. (1932). Polski film – dobry! Wiadomości Literackie, (52), s. 3.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Giżycki, M. (2022) „«Europa» odnaleziona”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 203–209. doi: 10.36744/kf.1029.

Autorzy

Marcin Giżycki 
https://orcid.org/0000-0001-7525-0205

Krytyk i historyk sztuki; autor książek z dziedziny historii filmu i zjawisk kultury artystycznej. Wykładowca w Rhode Island School of Design w USA, profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Opublikował m.in.: Nie tylko Disney – rzecz o filmie animowanym (2000), Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku (2001), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku (2002), Wenders do domu! Europejskie filmy o Ameryce i ich recepcja w Stanach Zjednoczonych (2006).Statystyki

Abstract views: 58
PDF downloads: 39


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Marcin Giżycki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA