Muzeum w żałobie. Architektoniczne elegie Aleksandra Sokurowa

Natasza Korczarowska

rozio@wp.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
http://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

Artykuł powstał z inspiracji wykładem Rema Koolhaasa poświęconym przestrzeni wystawienniczej Ermitażu. Autorka skupia się na hybrydycznych dziełach rosyjskiego reżysera Aleksandra Sokurowa. W poszukiwaniu subiektywnego autorskiego głosu Korczarowska podejmuje próbę zaadaptowania teorii eseju filmowego (Laura Rascaroli) do celów analizy. Artykuł stanowi szczegółową interpretację Rosyjskiej arki i Frankofonii ze szczególnym uwzględnieniem relacji między esejem filmowym a architekturą. Traktując filmy Sokurowa jako architektoniczne eseje filmowe (Penelope Haralambidou), Korczarowska koncentruje się na filmowych reprezentacjach „doświadczenia muzeum” i związkach owego doświadczenia z problematyką upamiętniania i historycznej traumy. W przekonaniu autorki muzealne filmy Sokurowa mogą bowiem stanowić paradygmatyczny przykład potwierdzający tezę Haralambidou, że architektoniczne eseje filmowe w sposób oczywisty łączą ludzką potrzebę upamiętniania z architekturą.


Słowa kluczowe:

Aleksandr Sokurow, kino rosyjskie, muzeum, Ermitaż, Luwr, architektura

Adorno, T. (2005). Muzeum Valéry Proust (tłum. A. Noras). W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia (ss. 91-104). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Assmann, A. (2013). Pamięć miejsc – autentyzm i upamiętnianie (tłum. J. Górny). W: M. Saryusz-Wolska (red.), Między historią a pamięcią. Antologia (ss. 168-185). Warszawa: WUW.
  Google Scholar

Crawley, G. (2012). Staging Exhibitions: Atmospheres of Imagination. W: S. MacLeod (red.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (ss. 12-20). Oxon: Routledge.
  Google Scholar

Custine, A. (1989). Empire of the Czar: A Journey Through Eternal Russia. New York: Doubleday.
  Google Scholar

Duncan, C. (2005). Muzeum sztuki jako rytuał (tłum. D. Minorowicz). W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia (ss. 279-298). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Duncan, T., McCauley, N. (2012). A Narrative Journey: Creating Storytelling Environments with Architecture and Digital Media. W: S. MacLeod (red.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (ss. 288-296). Oxon: Routledge.
  Google Scholar

Dziadek, A. (2005). Muzeum nowoczesności André Malraux. W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia (ss. 211-219). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Giebelhausen, M. (2012). In the Museum’s Ruins: Staging the Passage of Time. W: S. MacLeod (red.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (ss. 234-246). Oxon: Routledge.
  Google Scholar

Haralambidou, P. (2015). The Architectural Essay Film. Architectural Research Quarterly, 19 (3), ss. 234-248.
DOI: https://doi.org/10.1017/S1359135515000524   Google Scholar

Huyssen, A. (1995). Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. New York: Routledge.
  Google Scholar

Koolhaas, R. (2017). Wykład poświęcony pamięci Paula S. Byarda (tłum. M. Wawrzyńczak). W: A. Leśniak (red.), Śmieciowa przestrzeń. Teksty (ss. 147-170). Warszawa: Centrum Architektury.
  Google Scholar

MacLeod, S., Hanks, L., Hale, J. (2012). The Place of Narrative. W: S. MacLeod (red.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (ss. XIX-XXIII). Oxon: Routledge.
  Google Scholar

Maleuvre, D. (1999). Museum Memories: History, Technology, Art. Stanford: Stanford University Press.
  Google Scholar

Malraux, A. (2005). Muzeum wyobraźni (fragmenty) (tłum. A. Dziadek). W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia (ss. 185-210). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

McClellan, A. (1999). Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris. Berkeley: University of California Press.
  Google Scholar

Morris, R. (2012). Imaginary Museums: What Mainstream Museums Can Learn from Them? W: S. MacLeod (red.), Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (ss. 5-11). Oxon: Routledge.
  Google Scholar

Popczyk, M. (2005). Dialektyka początku i końca. W: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia (ss. 267-277). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Rascaroli, L. (2009). The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film. New York: Wallflower Press.
  Google Scholar

Rombes, N. (2009). Cinema in the Digital Age. London: Wallflower.
  Google Scholar

Storrie, C. (2006). The Delirious Museum: A Journey from the Louvre to Las Vegas. London: I. B. Tauris.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755604074   Google Scholar

Szaniawski, J. (2014). The Cinema of Alexander Sokurov: Figures of Paradox. New York: Wallflower Press.
  Google Scholar

Wierzbicka, A. M. (2013). Architektura jako narracja znaczeniowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-05-25

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2020) „Muzeum w żałobie. Architektoniczne elegie Aleksandra Sokurowa”, Kwartalnik Filmowy, (109), s. 50–66. doi: 10.36744/kf.265.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
rozio@wp.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
http://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 282
PDF downloads: 224


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora