„Kidults”, skonsumowana nostalgia i amerykańskie filmy dla młodzieży z lat 80. (oraz ich współczesne symulakra)

Natasza Korczarowska

natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane filmy młodzieżowe (zrealizowane w Reaganowskiej erze politycznego i kulturowego neokonserwatyzmu) jako fenomen socjologiczny problematyzujący kwestię implikowanego odbiorcy. Główną tezą artykułu jest, że filmy dla nastolatków oparte na „formule Spielberga-Lucasa-Kinga” były, i w pewnym stopniu nadal są, adresowane nie do nastolatków, ale do kidults (amalgamatu dziecka dorosłego) – narcystycznych wiecznych nastolatków. Autorka wykorzystuje elementy teorii współczesnego konsumpcjonizmu Benjamina Barbera, opartej na idei „etosu infantylizmu” – etosu wymuszonej dziecięcości, który nakazuje traktowanie dzieci i kidults jako konsumentów. Filmy są analizowane w odniesieniu do koncepcji multisensorycznej nostalgii skonsumowanej Gary’ego Crossa (oznaczającej pożądanie przedmiotów pochodzących z okresu dla konsumentów formatywnego) jako psychologicznej odpowiedzi na doświadczanie życia w stresogennych realiach kapitalizmu.


Słowa kluczowe:

kidults, skonsumowana nostalgia, filmy dla młodzieży

Akella, S. (1986). „Not If I See You First”: Playspace, Friendship, and Nostalgia in „Stand by Me”. W: D. Olson (red.), Children and Childhood in the Works of Stephen King (ss. 137-158). Lanham: Lexington Books.
  Google Scholar

Bachtin, M. (1970). Problemy poetyki Dostojewskiego (tłum. N. Modzelewska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Barber, B. (2009). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Muza.
  Google Scholar

Brown, N. (2012). The Hollywood Family Film: A History, from Shirley Temple to Harry Potter. London: I. B. Tauris.
DOI: https://doi.org/10.5040/9780755693962   Google Scholar

Brown, N. (2016). Spielberg and the Kidult. W: A. Schober, D. Olson (red.), Children in the Films of Steven Spielberg (ss. 19-44). Lanham: Lexington Books.
  Google Scholar

Canby, V. (1988, 31 lipca). „Die Hard”: Calls to the Kidult. The New York Times, s. 19.
  Google Scholar

Cross, G. (2015). Consumed Nostalgia: Memory in the Age of Fast Capitalism. New York: Columbia University Press.
DOI: https://doi.org/10.7312/cros16758   Google Scholar

Daszykowska, J. (2018). Od kultu młodości do stylu życia „kidult”. Społeczeństwo i Rodzina, (54), ss. 58-84.
  Google Scholar

De Vany, A. (2004). Hollywood Economics: How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry. London: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203489970   Google Scholar

Dika, V. (2003). Recycled Culture in Contemporary Art and Film: The Uses of Nostalgia. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511814297   Google Scholar

Driscoll, C. (2011). Teen Film: A Critical Introduction. Oxford: Berg.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781350103375   Google Scholar

Gurdon, M. C. (2011). Darkness Too Visible. The Wall Street Journal, (129), ss. 5-6.
  Google Scholar

Hastings, R., Meyer, E. (2020). Gdy regułą jest brak reguł. Netflix i filozofia przemiany (tłum. A. Sobolewska). Kraków: Znak.
  Google Scholar

Jameson, F. (2011). Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu (tłum. M. Płaza). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Google Scholar

Kendrick, J. (2014). Darkness in the Bliss-Out: A Reconsideration of the Films of Steven Spielberg. New York: Bloomsbury.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781501300080   Google Scholar

Kiley, D. (2007). Syndrom Piotrusia Pana. O mężczyznach, którzy nigdy nie dorastają (tłum. M. Fabianowska). Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
  Google Scholar

King, S. (1998). Ciało (tłum. Z. Królicki). Warszawa: Albatros.
  Google Scholar

King, S. (2022). To (tłum. R. Lipski). Warszawa: Albatros.
  Google Scholar

Lasch, C. (2019). Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań (tłum. G. Ptaszek, A. Skrzypek). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
  Google Scholar

Magistrale, T. (2003). Hollywood’s Stephen King. New York: Palgrave Macmillan.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781403980519   Google Scholar

Manthei, J. (2020). Boys in „The Body”. W: D. Olson (red.), Children and Childhood in the Works of Stephen King (ss. 121-136). Lanham: Lexington Books.
  Google Scholar

Noxon, C. (2006). Rejuvenile: Kickball, Cartoons, Cupcakes, and the Reinvention of the American Grown-up. New York: Three Rivers Press.
  Google Scholar

Smith, F. (2017). Rethinking the Hollywood Teen Movie: Gender, Genre and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474413091.001.0001   Google Scholar

Smokler, K. (2016). Brat Pack America: A Love Letter to ’80s Teen Movies. Los Angeles: Rare Bird Books – A Vireo Book.
  Google Scholar

Taurino, G. (2019). Exploring Nostalgic Reconfigurations in Media Franchise. W: K. Pallister (red.), Netflix Nostalgia: Streaming the Past on Demand (ss. 9-23). Lanham: Lexington Books.
  Google Scholar

Thompson, G. (2007). American Culture in the 1980s. Edinburgh: Edinburgh University Press.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780748628957   Google Scholar

Traube, E. (2020). Dreaming Identities: Class, Gender, and Generation in the 1980s Hollywood Movies. New York: Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780429034176   Google Scholar

Wood, R. (1986). Hollywood from Vietnam to Reagan. New York: Columbia University Press.
DOI: https://doi.org/10.7312/wood91452   Google Scholar

Wrzesień, W. (2010). Czy ulegając nastolatyzacji zachowamy młodość?. Roczniki Socjologii Rodziny. Studia Socjologiczne oraz Interdyscyplinarne, 20, ss. 37-53.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-06

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2023) „«Kidults», skonsumowana nostalgia i amerykańskie filmy dla młodzieży z lat 80. (oraz ich współczesne symulakra)”, Kwartalnik Filmowy, (121), s. 34–57. doi: 10.36744/kf.1435.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r.). Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 276
PDF downloads: 351


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.