„Further from Poland, Closer to…?” (Polska) historia jako „work-in-progress”

Natasza Korczarowska

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)

Abstrakt

Tematem artykułu jest film Jill Godmilow Far From Poland analizowany w kontekście hybrydowej formy eseju filmowego. Film Godmilow został tu potraktowany jako case study dla refleksji nad funkcją materiału found footage i jego relacją do dyskursu historycznego. Michael Zryd w inspirującym artykule Found Footage Film as Discursive Metahistory pisze: Artysta wykorzystujący „found footage” poddaje krytycznemu badaniu historię stojącą za obrazem, dyskursywnie osadzoną w obrębie historii produkcji, cyrkulacji i konsumpcji. Esej Godmilow może służyć jako paradygmatyczny przykład tezy Zryda. Far From Poland odwołuje się do konkretnych „faktów historycznych”, jednak nie jest komentarzem do ruchu „Solidarności” we wczesnych latach 80., ale subiektywnym notatnikiem i autoportretem reżyserki.


Słowa kluczowe:

Jill Godmilow, esej filmowy, Solidarność, found footage

T. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980-1981, Res Publica, Warszawa 1997.
  Google Scholar

T. Corrigan, The Essay Film. From Montaigne, After Marker, Oxford University Press, New York 2001.
  Google Scholar

J. Gaines, Introduction. „The Real Returns” , w: Collecting Visible Evidence, red. J. Gaines I M. Renov, University of Minnesota Press, Minneapolis 1999.
  Google Scholar

J. Godmilow, Wow, We Did That?! http://cosmopolitanreview.com/godmilow/
  Google Scholar

D. Montero, Thinking Images. The Essay Film as a Dialogic Form in European Cinema, Peter Lang AG, Bern 2012.
DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0299-8   Google Scholar

B. Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, Bloomington 2001.
  Google Scholar

E. Papazain i C. Eaders, The Essay Film. Dialogue, Politics, Utopia, Columbia University Press, New York 2016.
DOI: https://doi.org/10.7312/papa17694   Google Scholar

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Słupsk 2004.
  Google Scholar

L. Rascaroli, The Personal Cinema. Subjective Cinema and the Essay Film, Wallflower Press, New York 2009.
  Google Scholar

R. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, WUW, Warszawa 2008.
  Google Scholar

R. Rosenstone, The Historical Film as Real History, http://www. culturahistorica.es/rosenstone/historical_film.pdf
  Google Scholar

W. Wees, Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archives, New York 1993.
  Google Scholar

M. Zyrd, Found Footage Film as Discursive History, “The Moving Image” 2003, nr 2.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2018) „„Further from Poland, Closer to…?” (Polska) historia jako «work-in-progress»”, Kwartalnik Filmowy, (104), s. 123–133. doi: 10.36744/kf.1863.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Łódzki Polska

Dr hab. prof. nadzw.w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne. Mitologia przestrzeni prywatności w filmach Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka (2007) oraz Inne spojrzenie – poświęconą wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r. Od 2008 r. współpracuje w Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową przy projekcie Akademia Polskiego Filmu. Od 2010 r. pełni funkcję opiekuna naukowego APF w Łodzi. Statystyki

Abstract views: 49
PDF downloads: 24


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.