Heroiczni mężczyźni i nieobecne kobiety

Natasza Korczarowska

natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Abstrakt

W książce Filmowe zarządzanie pamięcią. Kino polskie 2005-2020 o historii najnowszej (2022) Magdalena Urbańska dokonuje analizy „filmów o historii” z perspektywy politycznych mechanizmów zarządzania pamięcią zbiorową. Zaproponowane przez autorkę podejście odzwierciedla tezę, że filmy historyczne mogą dostarczyć wiedzy historycznej wyłącznie na temat okresu, w którym zostały zrealizowane. Autorkę interesują zagadnienia (II wojna światowa, okres PRL, relacje polsko-żydowskie, rola kobiety w społeczeństwie), które w latach 2005-2020 zajmowały wiodące miejsce w dyskursie publicznym. Urbańska traktuje kinematografię – wraz z całą jej instytucjonalizacją – jako instrument kształtujący nowe symboliczne imaginarium społeczne. Z zaproponowanej przez autorkę syntezy wyłania się przekonujący obraz kinematografii uwikłanej w dyskurs konserwatywnej polityki historycznej.


Słowa kluczowe:

filmy o historii, polityka historyczna, pamięć zbiorowa

Assmann, A. (2013). Między pamięcią a historią (red. M. Saryusz-Wolska, tłum. K. Sidowska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497   Google Scholar

Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna (tłum. J. Bauman). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  Google Scholar

Burgoyne, R. (2008). The Hollywood Historical Film. Malden: Blackwell Publishing.
  Google Scholar

Czapliński, P. (2009). Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
  Google Scholar

Tomporowska, I., Bubak, A. (2017). Przeszłość jako pasja. Raport z jakościowego badania pasjonatów historii. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
  Google Scholar

Urbańska, M. (2022). Filmowe zarządzanie pamięcią. Kino polskie 2005-2020 o historii najnowszej. Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-28

Cited By / Share

Korczarowska, N. (2023) „Heroiczni mężczyźni i nieobecne kobiety”, Kwartalnik Filmowy, (124), s. 229–236. doi: 10.36744/kf.1720.

Autorzy

Natasza Korczarowska 
natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki Polska
https://orcid.org/0000-0003-3130-128X

Dr hab., profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, europejskim kinie współczesnym i problematyce historiofotii. Opublikowała książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013), poświęconą wyobrażeniom historii w polskim filmie fabularnym po 1965 r. Od 2008 r. współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym Akademia Polskiego Filmu.Statystyki

Abstract views: 142
PDF downloads: 102


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Natasza Korczarowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora