„Happy Together” - chińskie kino drogi

Agnieszka Kamrowska

agnieszka.kamrowska@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-9474-9271

Abstrakt

Autorka podejmuje próbę analizy filmu Happy Together (1997) Wonga Kar-waia w ujęciu kina autorskiego, filmu drogi, motywów kultury chińskiej i argentyńskiej oraz sytuacji politycznej. Na pierwszy plan wysuwa się wątek podróży pary homoseksualnych bohaterów do Buenos Aires, gdzie usiłując uratować swój związek, rozstają się i próbują żyć osobno, jednak ich drogi wciąż się krzyżują. Egzotyczna z perspektywy Hongkongu przestrzeń Argentyny przytłacza pustką i wywołuje alienację, którą każdy z nich próbuje zwalczyć na swój sposób: pracując na bilet powrotny lub zatracając się w nocnym życiu. Mimo że akcja filmu rozgrywa się w Buenos Aires, obecne są liczne motywy wywodzące się z tradycji chińskiej, jak silne więzy z rodziną czy synowska nabożność. W Happy Together odczuwalna jest również atmosfera nieuchronnej klęski, która towarzyszyła mieszkańcom Hongkongu przed 1 lipca 1997 r., kiedy kolonia brytyjska stawała się na powrót częścią Chin.


Słowa kluczowe:

Wong Kar-wai, kino Hongkongu, kino chińskie, kino drogi

Brunette, Peter. Wong Kar-wai, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2005.
  Google Scholar

Odham Stokes, Lisa. Historical Dictionary of Hong Kong Cinema, Lanham, Maryland -Toronto - Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2007.
  Google Scholar

Report of the Task Force on Population Policy, https://www.info.gov.hk/info/population/eng/pdf/report_eng.pdf
  Google Scholar

Tambling, Jeremy. Wong Kar-wai’s Happy Together, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003.
  Google Scholar

Teo, Stephen. Wong Kar-wai, London: BFI Publishing, 2005.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781838711368   Google Scholar

Vick, Tom. Asian Cinema. A Field Guide, New York: HarperCollins, 2007.
  Google Scholar

Yao, Xinzhong. Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Kamrowska, A. (2019) „«Happy Together» - chińskie kino drogi”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 157–164. doi: 10.36744/kf.165.

Autorzy

Agnieszka Kamrowska 
agnieszka.kamrowska@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0001-9474-9271

Doktor kulturoznawstwa, absolwentka filmoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę doktorską o cyberpunku w kinie Wschodu i Zachodu. Badaczka kinematografii dalekowschodnich, redaktorka serii Autorzy kina azjatyckiego (tom I: 2010, współred. A. Helman, tom II: 2015). Autorka licznych tekstów poświęconych anime. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.Statystyki

Abstract views: 375
PDF downloads: 382


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka Kamrowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.