„Happy Together” - chińskie kino drogi


Abstrakt

Autorka podejmuje próbę analizy filmu Happy Together (1997) Wonga Kar-waia w ujęciu kina autorskiego, filmu drogi, motywów kultury chińskiej i argentyńskiej oraz sytuacji politycznej. Na pierwszy plan wysuwa się wątek podróży pary homoseksualnych bohaterów do Buenos Aires, gdzie usiłując uratować swój związek, rozstają się i próbują żyć osobno, jednak ich drogi wciąż się krzyżują. Egzotyczna z perspektywy Hongkongu przestrzeń Argentyny przytłacza pustką i wywołuje alienację, którą każdy z nich próbuje zwalczyć na swój sposób: pracując na bilet powrotny lub zatracając się w nocnym życiu. Mimo że akcja filmu rozgrywa się w Buenos Aires, obecne są liczne motywy wywodzące się z tradycji chińskiej, jak silne więzy z rodziną czy synowska nabożność. W Happy Together odczuwalna jest również atmosfera nieuchronnej klęski, która towarzyszyła mieszkańcom Hongkongu przed 1 lipca 1997 r., kiedy kolonia brytyjska stawała się na powrót częścią Chin.


Słowa kluczowe

Wong Kar-wai; kino Hongkongu; kino chińskie; kino drogiBrunette, Peter. Wong Kar-wai, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2005.

Odham Stokes, Lisa. Historical Dictionary of Hong Kong Cinema, Lanham, Maryland -Toronto - Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2007.

Report of the Task Force on Population Policy, https://www.info.gov.hk/info/population/eng/pdf/report_eng.pdf

Tambling, Jeremy. Wong Kar-wai’s Happy Together, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2003.

Teo, Stephen. Wong Kar-wai, London: BFI Publishing, 2005.

Vick, Tom. Asian Cinema. A Field Guide, New York: HarperCollins, 2007.

Yao, Xinzhong. Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Kamrowska, A. (2019) „«Happy Together» - chińskie kino drogi”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 157-164. doi: 10.36744/kf.165.

Agnieszka Kamrowska  agnieszka.kamrowska@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9474-9271

Doktor kulturoznawstwa, absolwentka filmoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę doktorską o cyberpunku w kinie Wschodu i Zachodu. Badaczka kinematografii dalekowschodnich, redaktorka serii Autorzy kina azjatyckiego (tom I: 2010, współred. A. Helman, tom II: 2015). Autorka licznych tekstów poświęconych anime. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA