Historia nie toczy się kołem. Wspomnienie o Alinie Madej


Abstrakt

Wspomnienie o Alinie Madej (1953-2019)


Słowa kluczowe

Alina MadejNie dotyczy / Not applicable

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Gwóźdź, A. (2019) „Historia nie toczy się kołem. Wspomnienie o Alinie Madej”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 233-236. doi: 10.36744/kf.177.

Andrzej Gwóźdź  gwan1@poczta.onet.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4779-5942

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Śląskim, gdzie kieruje Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Przez wiele lat był również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szanghaju oraz wykładowcą uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Interesuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz antropologią obrazowości. Autor monografii Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego (2011); pomysłodawca i redaktor kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, historii myśli filmowej, dziejów kina na Górnym Śląsku oraz poświęconych twórcom filmowym. W ostatnich latach ukazały się m.in.: Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte (2009), Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa (2010), Kino Hanny Schygulli (2015). W latach 2005-2009 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; w latach 2006-2014 redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Współczesna”; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2015).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA