Film jako zdarzenie

Andrzej Gwóźdź

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Abstrakt

Monografia Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk (2017) Ilony Copik oferuje czytelnikowi całościowe ujęcie kwestii „filmowego Śląska” w perspektywie geografii kulturowej regionu. Za przedmiot rozważań autorka obiera filmy „topograficzne”, czyli takie, w których przedstawione na ekranie miejsce jest wypadkową świadomych działań twórczych i ewokuje określoną strategię dotyczącą przestrzeni w rozmaitych kontekstach. Książa Copik przedstawia satysfakcjonujący, bo całościowy, oryginalny i inspirujący, a niejednokrotnie poznawczo wyrafinowany obraz filmowego Śląska. Ukazując żywotność praktyk filmowych związanych z górnośląskimi reprezentacjami ekranowymi, z całą mocą uświadamia, że zajmowanie się kinem śląskim oznacza dotykanie newralgicznych dla wiedzy o kulturze kwestii, podobnie jak zastosowany w pracy splot metod i narzędzi badawczych fortunnie służy rozpoznaniom filmowych topografii i krajobrazów.


Słowa kluczowe:

Śląsk, Ilona Copik, topografia, krajobraz

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-09-30

Cited By / Share

Gwóźdź, A. (2018) „ Film jako zdarzenie”, Kwartalnik Filmowy, (103), s. 242–245. doi: 10.36744/kf.1932.

Autorzy

Andrzej Gwóźdź 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska

Profesor zwyczajny na Uni­wersytecie Śląskim, gdzie kieruje Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Przez wiele lat był również pracownikiem naukowo-dydaktycz­nym Uniwersytetu Łódzkiego, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szan­ghaju oraz wykładowcą uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Interesuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz an­tropologią obrazowości. Autor monografii Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego (2011); po­mysłodawca i redaktor kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, his­torii myśli filmowej, dziejów kina na Górnym Śląsku oraz poświęconych twórcom filmowym. W ostatnich latach ukazały się m.in.: Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte (2009), Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa (2010), Kino Hanny Schygulli (2015). W latach 2005-2009 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; w latach 2006-2014 redaktor na­czelny kwartalnika „Kultura Współczesna”; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2015).Statystyki

Abstract views: 60
PDF downloads: 29


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Gwóźdź

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>