Wielokulturowość w filmach NRD? Próba opisania zjawiska, którego mogło nie być

Andrzej Gwóźdź

gwan1@poczta.onet.pl
Uniwersytet Śląski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4779-5942

Abstrakt

Z filmów wytwórni Defa autor wywodzi hipotezę reglamentowanego multikulturalizmu kina NRD. Wskazuje na dyskursy multikulturowe w filmach na temat dalszej i bliższej historii: wielokulturowego pogranicza Prus Zachodnich w końcu XIX w. (Młyn Lewina, reż. Horst Seemann, 1980) czy konfrontacji kultury pruskiej i urugwajskiej na przełomie XVIII i XIX w. (Zdobywanie Chimborazo, reż. Rainer Simon, 1989). Podejmuje kwestię konfrontacji kultury NRD-owskiej i polskiej (Klucze, reż. Egon Günther, 1972/1974; Przez siedem mostów musisz przejść, reż. Hans Werner, 1978). Proponuje namysł nad propagandowym lokowaniem wizerunków Angeli Davis i Deana Reeda w dwóch filmach związanych z X Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów w Berlinie w sierpniu 1973 r. Główny akcent zostaje zaś położony na filmy tematyzujące emigrację polityczną z Ameryki Południowej (Kwiecień ma 30 dni, reż. Gunther Scholz, 1979; Izabela na schodach, reż. Hannelore Unterberg, 1984; Blond Tango, reż. Lothar Warneke, 1986). 


Słowa kluczowe:

pamięć kulturowa, emigracja polityczna, mniejszości etniczne, kulturocentryzm, NRD, nacjonalizm, mniejszości narodowe

von Borries, F., Fischer, J.-U. (2008). Sozialistische Cowboys. Der Wilde Westen Ostdeutschlands. Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp.
  Google Scholar

Bröskamp, B. (1993). Vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland. Die DDR, ihre Ausländer, die deutsche Wiedervereinigung und die Folgen. W: B. Bröskamp, E. Engelhard, A. Farah (red.), Schwarz-weiße Zeiten: AusländerInnen in Ostdeutschland vor und nach der Wende. Erfahrungen der Vertragsarbeiter aus Mosambik. Interviews – Berichte – Analysen (ss. 13-34). Bremen: Informationszentrum Afrika, KoordinierungsKreis Mosambik.
  Google Scholar

Ernsting, S. (2006). Der rote Elvis. Dean Reed oder Das kuriose Leben eines US-Rockstars in der DDR. Berlin: Aufbau Taschenbuch.
  Google Scholar

Funke, H. (1991). „Jetzt sind wir dran”. Nationalismus im geeinten Deutschland. Berlin: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
  Google Scholar

Gemünden, G. (2001). Between Karl May and Karl Marx: The DEFA-Indianerfilme (1965-1983). New German Critique, (82), ss. 25-38.
DOI: https://doi.org/10.2307/3137409   Google Scholar

Gersch, W. (2006). Das jüdische Thema. „Sterne” (1959), „Professor Mamlock” (1961). W: tegoż, Szenen eines Landes. Die DDR und ihre Filme (ss. 76-80). Berlin: Aufbau--Verlag.
  Google Scholar

Gwóźdź, A. (2019). Der Fremde in seiner Stadt. DEFA-Filme über die Berliner Mauer vor 1989. W: Z. Feliszewski, M. Blidy (red.), Fremdheit – Andersheit – Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur (ss. 187-202). Berlin – Bern – Bruxelles –
  Google Scholar

New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang.
  Google Scholar

Gwóźdź, A. (2015). Wir bei ihnen – sie bei uns oder: Über gute Nachbarschaft in Stanisław Lenartowicz’ „Opętanie” und Egon Günthers „Die Schlüssel”. W: B. Braun, A. Dębski, A. Gwóźdź (red.), Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen (ss. 115-128). Trier: Wissenschaftsverlag Trier.
  Google Scholar

Haas, K.-D., Wolf, D. (red.) (2011). Sozialistische Filmkunst. Eine Dokumentation. Berlin: Karl Dietz Verlag.
  Google Scholar

Lorenz, S. (2020). „Schwarze Schwester Angela”. Die DDR und Angela Davis. Kalter Krieg, Rassismus und Black Power 1965-1975. Bielefeld: transcript.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783839450314   Google Scholar

Maaz, H.-J. (2019). Zator uczuć. Psychogram pewnego społeczeństwa (tłum. J. Galewski). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Mehlhorn, L. (2003). Zwangsverordnete Freundschaft? Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der DDR und Polen. W: B. Kerski, A. Kotula, K. Wóycicki (red.), Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000: Eine Werte- und Interessengemeinschaft? (ss. 35-40). Osnabrück: Fibre Verlag.
  Google Scholar

Poutrus, P. G. (2020). Ausländer in Ostdeutschland. http://www.bpb.de/-geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/314193/auslaender-in-ostdeutschland
  Google Scholar

Schenk, R. (2019). Hannelore Unterberg – Sich spielend ein Stück Leben aneignen. W: C. Klauß, R. Schenk (red.), Sie. Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme (ss. 360--366). Berlin: DEFA-Stiftung.
  Google Scholar

Schieber, E. (2016). Tangenten. Holocaust und jüdisches Leben im Spiegel audiovisueller Medien der SBZ und der DDR 1946 bis 1990. Eine Dokumentation. Berlin: DEFA-Stiftung.
  Google Scholar

Sommer, S. (2002). Das große Lexikon des DDR-Alltags. Von Aktivist und Altstoffsammlung über Dederon, Kaufhalle, Rondo und Subbotnik bis zum Zirkel schreibender Arbeiter. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.
  Google Scholar

Stach, A. (2020). Ausländer in der DDR: So lebten sie. https://www.superillu.de/magazin/heimat/ddr/lebensart/auslaender-der-ddr-173
  Google Scholar

Thierse, W. (1992). Deutsch-deutsche Gewalt. Vereint in die Barbarei? W: B. Nirumand (red.), Angst vor den Deutschen. Terror gegen Ausländer und der Zerfall des Rechtsstaates (ss. 67-74). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
  Google Scholar

Wischnewski, K. (1994). Träumer und gewōhnliche Leute 1966 bis 1979. W: R. Schenk (red.), Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg. DEFA-Spielfilme 1946-1992 (ss. 213-264). Berlin: Henschel Verlag.
  Google Scholar

Wolle, S. (2009). Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989. Berlin: Ch. Links Verlag.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Gwóźdź, A. (2022) „Wielokulturowość w filmach NRD? Próba opisania zjawiska, którego mogło nie być”, Kwartalnik Filmowy, (117), s. 26–48. doi: 10.36744/kf.1024.

Autorzy

Andrzej Gwóźdź 
gwan1@poczta.onet.pl
Uniwersytet Śląski Polska
https://orcid.org/0000-0002-4779-5942

Profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat był również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Konstancji i Szanghaju oraz wykładowcą uczelni w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Interesuje się teorią filmu i nowych mediów oraz antropologią obrazowości. Ostatnio wydał dwie monografie o kinie niemieckim: Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933-1949 (2018, 2. wyd. 2020) oraz Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991 (2019), a także Powtórkę z Kutza (2019). Pomysłodawca i redaktor kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, historii myśli filmowej, dziejów kina na Górnym Śląsku oraz poświęconych twórcom filmowym – w ostatnich latach ukazały się m.in.:  W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali (wspólnie z M. Wach, 2017), Widzialność wyzwolona (wspólnie z N. Gruenpeter, 2018), Z góry widać lepiej. Niedokończone rozmowy z Kazimierzem Kutzem. Rozmawiał Andrzej Gwóźdź (2019). W latach 2005-2009 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; w latach 2006-2014 redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Współczesna”; inicjator i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2015).Statystyki

Abstract views: 250
PDF downloads: 198


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Andrzej Gwóźdź

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.