Pielgrzymując do Zabriskie Point - Antonioni i sielanka zwana USA


Abstrakt

Zabriskie Point Michelangela Antonioniego – film poświęcony politycznym i kulturowym niepokojom w USA w późnych lat 60. – nie tylko był komercyjną porażką, ale również został całkowicie zniszczony przez amerykańskich (i nie tylko amerykańskich) krytyków. Masłoń stara się pokazać, że rzekomo uproszczone przedstawienie amerykańskich konfliktów, zarzucane filmowi przez jego krytyków, jest w Zabriskie Point odbiciem ahistorycznej pastoralnej ideologii, wyznawanej przez dużą część społeczeństwa amerykańskiego, którą Antonioni nie tylko przedstawia, ale również poddaje analizie. Co więcej, to, co krytycy brali za naiwną i bezpodstawną idealizację młodzieżowej kontrkultury, jeśli przyjrzeć się filmowi bliżej, okazuje się bezstronną i przenikliwą analizą mechanizmów ich fantazji oraz ich relacji z wirtualnym światem stworzonym przez media.


Słowa kluczowe

Michelangelo Antonioni; kino amerykańskie; kontrkulturaAbbey, Edward. Desert Solitaire. Tuscon: The University of Arizona Press, 1988.

Arrowsmith, William. Antonioni: The Poet of Images, red. Ted Perry. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Copjec, Joan. Read My Desire: Lacan Against the Historicists. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.

Jefferson, Thomas. Uwagi o państwie Wirginia. Tłum. Tomasz Wieciech. Kraków: Księgarnia Akademicka 2014.

Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford University Press 2000.

Nash, Roderic Frazier. The Wilderness and the American Mind. New Haven: Yale University Press, 2014.

Pomerance, Murray. Michelangelo Red Antonioni Blue: Eight Reflections on Cinema. Berkeley: University of California Press 2011.

Restivo, Angelo. “Revisiting Zabriskie Point”. W Antonioni: Centenary Essays, red. Laura Rascaroli i John David Rhodes. London: BFI/Palgrave Macmillan 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Masłoń, S. (2019) „Pielgrzymując do Zabriskie Point - Antonioni i sielanka zwana USA”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 8-23. doi: 10.36744/kf.152.

Sławomir Masłoń  slawomir.maslon@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski   Polska
https://orcid.org/0000-0002-5092-6149

Adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował „Père”-Versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee (2007, wyd. rozszerzone 2018), Stating the Obvious: Celan – Beckett – Nauman (2012), a po polsku Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA