Pielgrzymując do Zabriskie Point - Antonioni i sielanka zwana USA

Sławomir Masłoń

slawomir.maslon@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5092-6149

Abstrakt

Zabriskie Point Michelangela Antonioniego – film poświęcony politycznym i kulturowym niepokojom w USA w późnych lat 60. – nie tylko był komercyjną porażką, ale również został całkowicie zniszczony przez amerykańskich (i nie tylko amerykańskich) krytyków. Masłoń stara się pokazać, że rzekomo uproszczone przedstawienie amerykańskich konfliktów, zarzucane filmowi przez jego krytyków, jest w Zabriskie Point odbiciem ahistorycznej pastoralnej ideologii, wyznawanej przez dużą część społeczeństwa amerykańskiego, którą Antonioni nie tylko przedstawia, ale również poddaje analizie. Co więcej, to, co krytycy brali za naiwną i bezpodstawną idealizację młodzieżowej kontrkultury, jeśli przyjrzeć się filmowi bliżej, okazuje się bezstronną i przenikliwą analizą mechanizmów ich fantazji oraz ich relacji z wirtualnym światem stworzonym przez media.


Słowa kluczowe:

Michelangelo Antonioni, kino amerykańskie, kontrkultura

Abbey, Edward. Desert Solitaire. Tuscon: The University of Arizona Press, 1988.
  Google Scholar

Arrowsmith, William. Antonioni: The Poet of Images, red. Ted Perry. Oxford: Oxford University Press, 1995.
  Google Scholar

Copjec, Joan. Read My Desire: Lacan Against the Historicists. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.
  Google Scholar

Jefferson, Thomas. Uwagi o państwie Wirginia. Tłum. Tomasz Wieciech. Kraków: Księgarnia Akademicka 2014.
  Google Scholar

Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford University Press 2000.
  Google Scholar

Nash, Roderic Frazier. The Wilderness and the American Mind. New Haven: Yale University Press, 2014.
  Google Scholar

Pomerance, Murray. Michelangelo Red Antonioni Blue: Eight Reflections on Cinema. Berkeley: University of California Press 2011.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520948303   Google Scholar

Restivo, Angelo. “Revisiting Zabriskie Point”. W Antonioni: Centenary Essays, red. Laura Rascaroli i John David Rhodes. London: BFI/Palgrave Macmillan 2011.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781838711788.0009   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-09-30

Cited By / Share

Masłoń, S. (2019) „Pielgrzymując do Zabriskie Point - Antonioni i sielanka zwana USA”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 8–23. doi: 10.36744/kf.152.

Autorzy

Sławomir Masłoń 
slawomir.maslon@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski Polska
https://orcid.org/0000-0002-5092-6149

Adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował „Père”-Versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee (2007, wyd. rozszerzone 2018), Stating the Obvious: Celan – Beckett – Nauman (2012), a po polsku Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009).Statystyki

Abstract views: 375
PDF downloads: 318


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Sławomir Masłoń

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.