„¿Es bonito, verdad?”. „Zawód: reporter” jako transcendencja pozioma

Sławomir Masłoń

kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski (Polska)

Abstrakt

Wbrew typowym egzystencjalistycznym i formalistycznym interpretacjom filmu Zawód: reporter autor argumentuje, że jądrem tego dzieła jest scena ukazująca czystą przemoc polityczną, która jest nierozerwalnie związana ze słynnym przedostatnim ujęciem. Celem Antonioniego w przedostatnim ujęciu było osiągnięcie takiego poziomu intensywności wizualnej, która dorównałaby „najokropniejszej” sekwencji filmu, egzekucji. Bezpośredni związek między najohydniejszym i najpiękniejszym momentem w filmie ustanawia konieczną stereoskopię – istnienie cierpienia w świecie jest niezaprzeczalne, jednak tylko intensywność widzenia pozwala spojrzeć na brzydotę z odpowiedniej perspektywy, ponieważ umożliwia zaangażowanie w świat dla niego samego, a nie dla narcystycznych celów. Wizualne doświadczenie, które przeżywamy w dwóch ostatnich ujęciach, uczy nas, że jedyną prawdziwą transcendencją nie jest transcendencja pionowa (apoteoza), lecz poziome wyjście z siebie w zintensyfikowane, niemal wizyjne doświadczenie świata.


Słowa kluczowe:

Michelangelo Antonioni, przemoc, transcendencja

Antonioni, Michelangelo, Interviews, ed. Bert Cardullo, Jackson: University Press of Mississippi 2008.
  Google Scholar

Arrowsmith, William, Antonioni: The Poet of Images, ed. Ted Perry, Oxford: Oxford University Press, 1995.
  Google Scholar

Carroll, Lewis, The Complete Illustrated Works, London: Chancellor Press 1993.
  Google Scholar

Chatman, Seymour, Antonioni or, the Surface of the World, Berkeley: University of California Press 1985.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520907669   Google Scholar

Królikiewicz, Grzegorz, Anty-Faust. Próba analizy filmu Michelangelo Antonioniego „Zawód reporter”, Łódź: Studio Filmowe N 1996.
  Google Scholar

Rohdie, Sam, Antonioni, London: British Film Institute 1990.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-12-31

Cited By / Share

Masłoń, S. (2016) „„¿Es bonito, verdad?”. «Zawód: reporter» jako transcendencja pozioma”, Kwartalnik Filmowy, (96), s. 176–188. doi: 10.36744/kf.2147.

Autorzy

Sławomir Masłoń 
kwartalnik.filmowy@ispan.pl
Uniwersytet Śląski Polska

Adiunkt w Instytucie Kultur i Li­teratur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Opublikował: „Pere”-Versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee (2007), Stating the Obvious: Celan - Beckett - Nauman (2012), a po polsku: Coetzee. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009).Statystyki

Abstract views: 32
PDF downloads: 26


Licencja

Prawa autorskie (c) 2016 Sławomir Masłoń

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.