Patrick Keiller i „problem Londynu”


Abstrakt

Patrick Keiller, brytyjski architekt i twórca filmowy, jest autorem Trylogii Robinsona (Londyn, Robinson in Space, Robinson in Ruins). W swoich filmach Keiller pokazuje miejsca niemal całkowicie pozbawione ludzkiej obecności i aktywności – miejsca, w których mogą się rozgrywać jakieś wydarzenia postrzegane jako potencjalne współczesne mity. Filmowe eseje Keillera eksplorują znaczenie miejsca, produkcję przestrzeni, funkcjonowanie pamięci i nostalgii. Idea „dryfowania”, rozumiana jako gra przestrzennych skojarzeń, ujawnia fascynację Keillera architekturą, którą ukazuje, innowacyjnie operując obrazem, dźwiękiem i montażem. Piskorz koncentruje się na pierwszej części trylogii, w której twórca rozważa „problemu Londynu”. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Patrick Keiller and ‘the problem of London’]


Słowa kluczowe

Patrick Keiller; Londyn; psychogeografiaBarker P., Secret City: Psychogeography and the End of London, eds. Kerr J., Gibson A., London. From Punk to Blair, London 2012.

Barwell C., “Flaneur of London. Interview with Patrick Keiller”, Pix January 1997.

Certeau M. de, The Practice of Everyday Life, trans. XY, London 1988.

Chtcheglov I., Formulary for a New Urbanism,

http://www.bopsecrets.org/SI/Chtcheglov.htm. 8.01.2019.

Coverley M., Psychogeography, London 2018.

Daniels S., “Paris Envy: Patrick Keiller’s London”, History Workshop Journal, No. 40, Autumn 1995.

Dave P., Visions of England: Class and Culture in Contemporary Cinema. Oxford, 2006.

Hanson S., “Patrick Keiller. Interview”, Street Signs, Issue 6, 2004.

Hegglund J., “Patrick Keiller’s Ambient Narratives: Screen Ecologies of the Built Environment”, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 20.2, Spring 2013.

Keiller P., Landscape and Cinematography, “Cultural Geographies”’ Vol. 16, No. 3, July 2009.

Keiller P., The Possibility of Life’s Survival on the Planet, Tate Publishing 2012.

Keiller P., The View from the Train. Cities and Other Landscapes, London 2014.

Keiller P., “The Visible Surface”, Sight & Sound, 11/1994.

Kinik A., “A Bridge Between Imagination and Reality Must Be Built”: Film and Spatial Critique in the Work of Patrick Keiller, “Intermédialités” 14/2009.

Leaving the 20th Century. The Incomplete Work of the Situationist International, ed. Ch. Gray, London 1974.

Power N., “Ghost of the Fields: An Interview with Patrick Keiller”, Film Quaterly, Vol 64, No. 2, Winter 2010.

Sinclair I., “Entropy”, 2/Summer 1997.

Sinclair I., “London. Metropolis of Fretful Ghosts”, Sight & Sound 6/1994.

Vaneigem R., The Revolution of Everyday Life, London 2012.

Walker, I., So Exotic, So Homemade: Surrealism, Englishness and Documentary Photography. Manchester, 2007.

Ward J., “’London Is All Waste’: Rubbish in Patrick Keiller’s Robinson Films”, SubStance, Vol. 37, No. 2, Issue 116, 2008.


Opublikowane : 2019-12-31


Piskorz, A. (2019) „Patrick Keiller i «problem Londynu»”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 116-125. doi: 10.36744/kf.162.

Artur Piskorz  artur.piskorz@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260

Doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Filmoznawca, anglista, tłumacz. Zainteresowania badawcze: kultura i kinematografia brytyjska, szczególnie kino Stanleya Kubricka. Autor artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”) oraz monografii Kino organiczne Mike’a Leigh (2016).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA