Robinson w Anglii. Rozmowa z Patrickiem Keillerem


Abstrakt

Patrick Keiller, brytyjski artysta i reżyser, jest autorem pięciu filmów krótkometrażowych oraz trzech esejów filmowych: London (1994), Robinson in Space (1997) i Robinson in Ruins (2010). Głównymi bohaterami tych ostatnich utworów są Robinson oraz jego bezimienny towarzysz – narrator. Obaj wyprawiają się do miejsc niemal zupełnie pozbawionych ludzkiej obecności i aktywności, eksplorując ich znaczeniowy i mitotwórczy potencjał. Filmowe eseje Keillera stanowią wieloznaczne opowieści zgłębiające takie zagadnienia jak produkcja przestrzeni, funkcjonowanie pamięci czy uczucie nostalgii. „Dryfowanie”, rozumiane jako gra przestrzennych i werbalnych skojarzeń, odsłania również fascynację Keillera architekturą, którą rejestruje, w innowacyjny sposób operując środkami filmowymi. Tekst stanowi zapis dwóch rozmów przeprowadzonych z Patrickiem Keillerem w Oxfordzie we wrześniu 2018 i 2019 r. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Robinson in England: A Conversation with Patrick Keiller]


Słowa kluczowe

Patrick Keiller; Londyn; Anglia; psychogeografia; Robinson; architekturaFisher, M. (2010). English Pastoral. Sight & Sound, (11), pp. 22-24.

Heidegger, M. (1971). Poetry, Language, Thought (trans. A. Hofstadter). New York: Harper & Row.

Herzen, A. (1973). My Past and Thoughts (trans. Constance Garnett). Berkeley: University of California Press.

Herzen, A. (1985). Ends and Beginnings. Oxford: Oxford University Press.

Keiller, P. (1999). Robinson in Space. London: Reaktion Books.

Keiller, P. (2020). London. London: FUEL Publishing.

Kinik, A. (2009). “A Bridge Between Imagination and Reality Must Be Built”: Film and Spatial Critique in the Work of Patrick Keiller. Intermédialités: histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, (14). https://core.ac.uk/download/pdf/59351629.pdf

Naughton, J. (2011, April 2). The Master Switch by Tim Wu – review. The Guardian.

Sterne, L. (2003). The Life and Opinions of Tristram Shandy. London: Penguin Classics.

Wright, P. (1994, December 21). Wrapped in the Tatters of the Flag. The Guardian.


Opublikowane : 2021-05-13


Piskorz, A. (2021) „Robinson w Anglii. Rozmowa z Patrickiem Keillerem”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 184-201. doi: 10.36744/kf.492.

Artur Piskorz  artur.piskorz@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Filmoznawca, anglista, tłumacz. Zainteresowania badawcze: kultura i kinematografia brytyjska oraz kino Stanleya Kubricka. Autor artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”) oraz monografii Kino organiczne Mike’a Leigh (2016).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA