Robinson w Anglii. Rozmowa z Patrickiem Keillerem

Artur Piskorz

artur.piskorz@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260

Abstrakt

Patrick Keiller, brytyjski artysta i reżyser, jest autorem pięciu filmów krótkometrażowych oraz trzech esejów filmowych: London (1994), Robinson in Space (1997) i Robinson in Ruins (2010). Głównymi bohaterami tych ostatnich utworów są Robinson oraz jego bezimienny towarzysz – narrator. Obaj wyprawiają się do miejsc niemal zupełnie pozbawionych ludzkiej obecności i aktywności, eksplorując ich znaczeniowy i mitotwórczy potencjał. Filmowe eseje Keillera stanowią wieloznaczne opowieści zgłębiające takie zagadnienia jak produkcja przestrzeni, funkcjonowanie pamięci czy uczucie nostalgii. „Dryfowanie”, rozumiane jako gra przestrzennych i werbalnych skojarzeń, odsłania również fascynację Keillera architekturą, którą rejestruje, w innowacyjny sposób operując środkami filmowymi. Tekst stanowi zapis dwóch rozmów przeprowadzonych z Patrickiem Keillerem w Oxfordzie we wrześniu 2018 i 2019 r. [artykuł opublikowany w języku angielskim jako: Robinson in England: A Conversation with Patrick Keiller]


Słowa kluczowe:

Patrick Keiller, Londyn, Anglia, psychogeografia, Robinson, architektura

Fisher, M. (2010). English Pastoral. Sight & Sound, (11), pp. 22-24.
  Google Scholar

Heidegger, M. (1971). Poetry, Language, Thought (trans. A. Hofstadter). New York: Harper & Row.
  Google Scholar

Herzen, A. (1973). My Past and Thoughts (trans. Constance Garnett). Berkeley: University of California Press.
  Google Scholar

Herzen, A. (1985). Ends and Beginnings. Oxford: Oxford University Press.
  Google Scholar

Keiller, P. (1999). Robinson in Space. London: Reaktion Books.
  Google Scholar

Keiller, P. (2020). London. London: FUEL Publishing.
  Google Scholar

Kinik, A. (2009). “A Bridge Between Imagination and Reality Must Be Built”: Film and Spatial Critique in the Work of Patrick Keiller. Intermédialités: histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, (14). https://core.ac.uk/download/pdf/59351629.pdf
DOI: https://doi.org/10.7202/044412ar   Google Scholar

Naughton, J. (2011, April 2). The Master Switch by Tim Wu – review. The Guardian.
  Google Scholar

Sterne, L. (2003). The Life and Opinions of Tristram Shandy. London: Penguin Classics.
  Google Scholar

Wright, P. (1994, December 21). Wrapped in the Tatters of the Flag. The Guardian.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Piskorz, A. (2021) „Robinson w Anglii. Rozmowa z Patrickiem Keillerem”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 184–201. doi: 10.36744/kf.492.

Autorzy

Artur Piskorz 
artur.piskorz@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Filmoznawca, anglista, tłumacz. Zainteresowania badawcze: kultura i kinematografia brytyjska oraz kino Stanleya Kubricka. Autor artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”) oraz monografii Kino organiczne Mike’a Leigh (2016).Statystyki

Abstract views: 317
PDF downloads: 375


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Artur Piskorz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.