O języku kina inaczej


Abstrakt

Artykuł jest recenzją publikacji Jerzego Wójcika Sztuka filmowa (2017), składającej się z zapisu wykładów wygłoszonych przez tego operatora dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Autor zwraca uwagę na unikatowość książki, która nie jest ani poradnikiem na temat produkcji filmów, ani podręcznikiem akademickim, lecz swego rodzaju traktatem o sztuce filmowej. Jerzy Wójcik opisuje poszczególne elementy „języka” filmowego, lecz za każdym razem obudowuje je refleksją filozoficzno-estetyczną. Operator bardzo silnie koncentruje się na formie i opisuje wzajemne odniesienia elementów strukturalnych w dziele, jednak daleki jest od orientacji formalistyczno-strukturalistycznej. Jak zauważa autor, dla Wójcika kluczowa jest bowiem „gnoza optyczna”, epifania związana z odbiorem utworu filmowego, rozszerzająca życie wewnętrzne odbiorcy. Zdaniem autora recenzji operator, przedstawiając subiektywną wizję kina, która wykracza poza dyskurs akademicki, rozszerza horyzonty filmoznawcze, nawet jeśli niektóre jego idee wydają się anachroniczne. Co najważniejsze, Wójcik pokazuje bogactwo kina jako medium opowiadania o człowieku.


Słowa kluczowe

Jerzy Wójcik; sztuka operatorskaKuśmierczyk, Seweryn. Między światłem nieba a szarością piasku. Sztuka operatorska w Faraonie. In: Faraon. Poetyka filmu, ed. S. Kuśmierczyk. Warszawa 2016.

Kuśmierczyk, Seweryn. Wyprawa bohatera w filmie Popiół i diament In: S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym. Warszawa 2014. p. 47-100.

Wójcik, Jerzy. Labirynt światła, ed. S. Kuśmierczyk. Warszawa 2006.

Wójcik, Jerzy. Sztuka filmowa. ed. Seweryn Kuśmierczyk. Warszawa: CANONIA 2017.

Żórawski, Juliusz. O budowie formy architektonicznej. Warszawa 1962.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Birkholc, R. (2019) „O języku kina inaczej”, Kwartalnik Filmowy, (107), s. 254-257. doi: 10.36744/kf.182.

Robert Birkholc  beerek38@wp.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5192-4997

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się narratologią i komparatystyką intersemiotyczną. Publikował m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Studia Europaea Gnesnensia”, „Załączniku Kulturoznawczym”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP” oraz w serwisie internetowym Culture.pl. Współpracuje z projektem Edukacja Filmowa, w ramach którego pisze recenzje i analizy filmoznawcze dla nauczycieli. Autor książki Podwójna perspektywa. O subiektywizacji zapośredniczonej w filmie (2019), a także artykułów w pracach zbiorowych. Researcher w projekcie „Narra – narzędzie kompleksowo wspierające proces tworzenia fabuły w grach wideo”. Członek Zespołu Badań nad Filmem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA