„Sztandar wolności” Ryszarda Ordyńskiego jako filmowy pomnik Józefa Piłsudskiego


Abstrakt

Autor próbuje odtworzyć proces produkcyjny i dystrybucyjny jednego z najważniejszych filmów dokumentalnych dwudziestolecia międzywojennego – Sztandaru wolności (reż. Ryszard Ordyński, 1935). Badając zawiły proces produkcyjny, stara się odpowiedzieć na pytania: kto, w jakim celu i w jakich okolicznościach politycznych wyprodukował film, jaka była jego percepcja w Polsce i za granicą, a w końcu – jak działały mechanizmy jego eksportu. Autor oparł badania na informacjach prasowych, ale także na niebadanych dotychczas materiałach z Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Stanu Nowy Jork w Albany.


Słowa kluczowe

historia; produkcja filmowa; film dokumentalny



Garlicki, A. (1988). Józef Piłsudski 1867-1935. Warszawa: Czytelnik.

Hendrykowska, M. (2011). Kronika kinematografii polskiej: 1895-1997. Poznań: Ars Nova.

H. T. S. (1935, 31 maja). The Life of Pilsudski. New York Times, s. 8.

Henery (1936, 30 stycznia), Plamy na ekranie. Dziennik Poznański, s. 6

Lepecki, M. B. (1935). Marszałek Piłsudski i kino. Wiadomości Filmowe, (6), s. 2.

M. F-r. (1935, 22 marca). Wędrówki po kinach. „Sztandar wolności”. Gazeta Polska, s. 8.

Rotsztadt-Miastecki, I. (1933). Kalendarz Wiadomości Filmowych. Warszawa.

Sid, A. (1935, 10 maja). O projekcie polskiego archiwum filmowego. Kurjer Wileński, s. 7.

Spectator. (1935, 26 marca). Premiery filmowe. „Sztandar wolności”. Polska Zbrojna, s. 8.

Wielopolska, M. J. (1928, 11 marca). „Polonia Restituta” na ekranie. Polska Zbrojna, s. 8.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Rogowski, G. (2020) „«Sztandar wolności» Ryszarda Ordyńskiego jako filmowy pomnik Józefa Piłsudskiego”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 128-149. doi: 10.36744/kf.452.

Grzegorz Rogowski  grzegorz.bartosz.rogowski@gmail.com
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5798-079X

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Stały współpracownik Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Muzeum Historii Polski. Autor wielu artykułów historycznych ukazujących się m.in. w czasopismach „Ale Historia”, „Uważam Rze Historia” oraz „Rzeczpospolita”. Obecnie pracuje jako filmograf w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Od lat zajmuje się rozmaitymi aspektami życia w II Rzeczypospolitej. Jego książka Pod polską banderą przez Atlantyk (2015) otrzymała nominację w kategorii najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w. w konkursie „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w 2016 r. Kolejna publikacja Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji (2017) zdobyła tytuł książki miesiąca „Magazynu Literackiego ‘Książki’”.

 





Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA