Svalbard w filmach polskich z lat 30. XX wieku

Jacek Szymala

historiawkinie@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8714-7114

Andrei Rogatchevski


Uniwersytet w Tromsø (Norwegia)
https://orcid.org/0000-0003-3326-8719

Abstrakt

W 2020 r. minęła 100. rocznica zawarcia traktatu svalbardzkiego, na mocy którego archipelag ten przyznano Norwegii. Polska podpisała go w 1931 r. W roku następnym rozpoczęły się polskie wyprawy polarne. Ekspedycje te były związane z badaniami prowadzonymi z punktu widzenia nauk przyrodniczych, a ekipom towarzyszyli także fotografowie i/lub filmowcy. Celem artykułu jest przedstawienie, analiza i interpretacja materiału wizualnego, jaki pozostał po tych wyprawach, głównie filmowego. W tekście  zostały omówione trzy produkcje z lat 30. (Wyspa mgieł i wichrów, Wśród mórz Arktyki oraz Do Ziemi Torella) stanowiące źródła z obszaru historii wizualnej. Filmy te mogą pomóc w studiowaniu historii nauki, zmian krajobrazu, historii cywilizacji oraz w analizowaniu badań polarnych itd.; są także ciekawym głosem na temat polskiej historiografii dotyczącej Arktyki. Autorzy tekstu poświęcają szczególną uwagę odnalezionemu w 2019 r. reportażowi Do Ziemi Torella (reż. Witold Biernawski). Istotną część opracowania stanowi zamieszczona na końcu tabela, w której znajdują się informacje o 40 polskich filmach  na temat Svalbardu.


Słowa kluczowe:

Svalbard, Arktyka, historia wizualna

[b. a.] (2019). Biuletyn Informacyjny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 28 (11), s. 11.
  Google Scholar

Bernadzikiewicz, S. (1936). Polska wyprawa polarna na Spitsbergen 1934. Cel i organizacja, prace i wyniki. Taternik, 20 (5), ss. 159-173.
  Google Scholar

Campopiano, L. (2019). Non-State Actors in the Arctic: Lessons from the 1920 Svalbard Treaty Negotiations. St Andrews Historical Journal, 8 (1), ss. 41-50.
  Google Scholar

Centkiewicz, C. (1934). Wyspa mgieł i wichrów. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.
  Google Scholar

Chwaściński, B. (1980). Stefan Bernadzikiewicz. W 40-lecie śmierci. Taternik, 56 (2), ss. 67-68.
  Google Scholar

Górski, M. (2015). Zimowanie 1932/1933 na Wyspie Niedźwiedziej – eksplozja polskich badań polarnych. Przegląd Geofizyczny, (1-2), ss. 59-76.
  Google Scholar

Gurgul, H., Krzeptowski, M. (2000). Henryk Mogilnicki (1906-1999) w 65-lecie Polskiej Wyprawy na Spitsbergen. Biuletyn Polarny, (8), ss. 48-49.
  Google Scholar

Halicki, B. (1938). Trzecia polska wyprawa na Spitsbergen. Wiadomości Muzeum Ziemi, 1 (4), ss. 119-122.
  Google Scholar

Hendrykowska, M. (2015). Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  Google Scholar

Kępiński, A., Sandøy, H. (2011). Polsko-norweska historia filmowa (tłum. P. Urbanik, M. Kłos). W: J. E. Holst, P. Urbanik (red.), Kino Norwegii (s. 329). Warszawa – Kraków: MFF Nowe Horyzonty.
  Google Scholar

Köhler, P. (2013). Stanisław Siedlecki (1912-2002) – polarnik, taternik, geolog. Stulecie urodzin. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 58 (3), ss. 61-80.
  Google Scholar

Köhler, P. (2014). Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią. Biuletyn Polarny, (17-18), ss. 62-66.
  Google Scholar

Köhler, P. (2014). Z Legionowa na Wyspę Niedźwiedzią. I polska wyprawa polarna 1932-1933. Rocznik Legionowski, 7, ss. 30-38.
  Google Scholar

Köhler, P. (2015). Polska wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 60 (2), ss. 117-140.
  Google Scholar

Köhler, P. (2016). Druga polska wyprawa na Spitsbergen w 1936 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 61 (4), ss. 135-143.
  Google Scholar

Köhler, P. (2018). Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 63 (2), ss. 7-27.
DOI: https://doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461   Google Scholar

Krawczyk, A. (2014). Polskie ślady na Wyspie Niedźwiedziej (1932-1933). Biuletyn Polarny, (17-18), ss. 73-75.
  Google Scholar

Lubowicka, A. (2020). Jak dołączyć do grona „państw kulturalnych”. Historia wizualna pierwszej polskiej ekspedycji arktycznej w dwudziestoleciu międzywojennym. W: D. Skotarczak, J. Szymala (red.), Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej (t. 2, ss. 35-70). Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Google Scholar

Łaszkiewicz, S. (1945). Szum młodości. Edinburgh: Składnica Księgarska.
  Google Scholar

Maj, S. (2011). Profesor Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954) jako geofizyk (życie i działalność). Przegląd Geograficzny, (3-4), ss. 279-290.
  Google Scholar

Maj, S. (2014). Pierwsza polska wyprawa polarna na Wyspę Niedźwiedzią (1932-1933). Przegląd Geofizyczny, (3-4), ss. 175-186.
  Google Scholar

Niekrasz, L. (1978). Gdzie Polska, gdzie Svalbard. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
  Google Scholar

Nowak-Zaorska, I. (1969). Polski film oświatowy w okresie międzywojennym. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  Google Scholar

Rogatchevski, A. (2020). Svalbard on the (Post-)Soviet Screen. Nordlit, (45), ss. 150-174.
DOI: https://doi.org/10.7557/13.4993   Google Scholar

Rozmus, D. (2017). Traktat Svalbardzki – wykorzystane szanse?. Roczniki Administracji i Prawa, 17 (zeszyt specjalny), ss. 269-287.
  Google Scholar

Różycki, S. Z. (1936). Wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku. Przegląd Geograficzny, 15, ss. 119-137.
  Google Scholar

Różycki, S. Z. (1936). Ziemia Torella – teren działania polskiej wyprawy polarnej 1934. Taternik, 20 (5), ss. 173-181.
  Google Scholar

Różycki, S. Z. (1973). Z historii polskich wypraw na Spitsbergen. Czasopismo Geograficzne, 44, ss. 139-145.
  Google Scholar

Siedlecki, S. (1935). Polska Wyprawa Polarna na Spitsbergen. Wierchy, 13, ss. 34-45.
  Google Scholar

Siedlecki, S. (1938). Crossing West Spitsbergen from South to North. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskrift, 7 (2), ss. 79-91.
DOI: https://doi.org/10.1080/00291953808551595   Google Scholar

Siedlecki, S. (1938). Przejście z południa na północ przez Zachodni Spitsbergen. Wierchy, 16, ss. 118-135.
  Google Scholar

Sørenssen, B. (2017). Thor Iversen and Arctic Expedition Film on the Geographical and Documentary Fringe in the 1930s. W: E. Frisvold Hanssen, M. Fosheim Lund (red.), Small Country, Long Journeys: Norwegian Expedition Films (ss. 116-135). Oslo: Nasjonalbiblioteket,.
  Google Scholar

Szupryczyński, J. (1975). Eksploracje naukowe Spitsbergenu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  Google Scholar

Szupryczyński, J. (2007). Eksploracje Spitsbergenu. Przegląd Geograficzny, 71 (3-4), ss. 567-592.
  Google Scholar

Szupryczyński, J. (2013). Pierwsza polska wyprawa polarna. Przegląd Geograficzny, 85 (1), ss. 123-160.
  Google Scholar

Szupryczyński, J. (2015). Pierwsza polska wyprawa polarna na Spitsbergen. Przegląd Geograficzny, 87 (1), ss. 167-178.
  Google Scholar

Szymala, J. (2016). Film – Historia – Turystyka. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Google Scholar

Szymala, J. (2020). Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – przyrodnik i artysta między Dolnym Śląskiem a Svalbardem. Zeszyty Artystyczne, 37, ss. 111-119.
  Google Scholar

Wiśniewska, I. (2014). Białe: zimna wyspa Spitsbergen. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
  Google Scholar

Wiśniewska, I. (2016). Hen: na północy Norwegii. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
  Google Scholar

Zagrajski, S. (1935). Prace geodezyjne Polskiej Wyprawy na Spitsbergen w 1934 roku. Wiadomości Służby Geograficznej, 9 (1-2), ss. 49-122.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-12-31

Cited By / Share

Szymala, J. i Rogatchevski, A. (2020) „Svalbard w filmach polskich z lat 30. XX wieku”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 161–180. doi: 10.36744/kf.496.

Autorzy

Jacek Szymala 
historiawkinie@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-8714-7114

Doktor nauk humanistycznych, badacz historii wizualnej, kulturoznawca. Opublikował dwa tomy autorskie: Film – Historia – Turystyka (2016) oraz Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej (2019). Redaktor prowadzący serii wydawniczej „Historia w Mediach” (wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków). Aktualne zainteresowania naukowe: historia wizualna, Svalbard, film czarnogórski. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier; wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Odnalazł przedwojenny filmowy reportaż z polskiej wyprawy na Spitsbergen (Do Ziemi Torella, reż. Witold Biernawski).


Autorzy

Andrei Rogatchevski 

Uniwersytet w Tromsø Norwegia
https://orcid.org/0000-0003-3326-8719

Profesor, absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa i Uniwersytetu w Glasgow. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie w Helsinkach, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Ostravie, University of Mainz/Germersheim, Hebrew University of Jerusalem. Obecnie pracuje na stanowisku Profesora Literatury i Kultury Rosyjskiej w UiT The Arctic University of Norway. Wśród monografii autorskich i tomów redagowanych są: Bribery and Blat in Russia: Negotiating Reciprocity from the Middle Ages to the 1990s (2000), A Biographical and Critical Study of the Russian Writer Eduard Limonov (2003), Filming the Unfilmable: Casper Wrede’s “One Day in the Life of Ivan Denisovich” (2010), Punishment as a Crime? Perspectives on Prison Experience in Russian Culture (2014). Ostatnie publikacje książkowe to: Russophone Periodicals in Israel (2016) i A War of Songs: Popular Music and Recent Russia-Ukraine Relations (2019).Statystyki

Abstract views: 273
PDF downloads: 354


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Jacek Szymala, Andrei Rogatchevski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.