Na jakie filmy i do których kin chadzałby Eberhard Mock? Teatry świetlne oraz ich repertuary w weimarskim i nazistowskim Wrocławiu


Abstrakt

Książka Andrzeja Dębskiego Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945 (2019) jest wieloaspektową analizą kultury filmowej we Wrocławiu w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Tom pierwszy koncentruje się na kinach, ich właścicielach i architekturze, podczas gdy w tomie drugim uwaga jest kierowana na badania repertuarów i widowni historycznej. Autor recenzji krytykuje wprawdzie kompozycję książki, ale z uznaniem odnosi się do szczegółowości przeprowadzonych analiz. W szczególności zastosowana przez Dębskiego metoda POPSTAT, wymyślona przez Johna Sedgwicka, okazała się owocna w ukazaniu podobieństw i różnic pomiędzy repertuarami Wrocławia oraz ogólnoniemieckimi wynikami box-office'u.


Słowa kluczowe

kino Republiki Weimarskiej; kino Trzeciej Rzeszy; WrocławDębski, A. (2019). Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945. Wrocław: Atut.

Dębski, A., Gwóźdź, A. (2013). W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, Wrocław: Atut.

Garncarz, J. (2013). Hollywood in Deutschland. Zur Internationalisierung der Kinokultur 1925-1990. Frankfurt am Main: Stroemfeld.

Salt, B. (2015). Od Caligariego do…? (tłum. M. Żurawski). Kwartalnik Filmowy, (89-90), ss. 114-127.

Sedgwick, J., Pafort-Overduin, C. (2019). Znajomość zachowań widowni na podstawie danych statystycznych: Londyn i Amsterdam w połowie lat 30. XX wieku (tłum. A. Cybulski, M. Rawska). W: M. Pabiś-Orzeszyna, M. Rawska, P. Sitarski (red.), Filmowa Europa: dawniej i dziś (ss. 203-223). Łódź: Wydawnictwo UŁ. http://dx.doi.org/10.18778/7969-572-0.09

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Klejsa, K. (2020) „Na jakie filmy i do których kin chadzałby Eberhard Mock? Teatry świetlne oraz ich repertuary w weimarskim i nazistowskim Wrocławiu”, Kwartalnik Filmowy, (112), s. 249-255. doi: 10.36744/kf.553.

Konrad Klejsa  konrad.klejsa@interia.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6259-9173

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego pracujący w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół historii polskiej kultury filmowej po II wojnie światowej, polsko-niemieckich relacji filmowych oraz badań widowni. Obecnie kieruje projektem Rozpowszechnianie filmów w PRL, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA