Onodrim z Fangornu


Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021).


Słowa kluczowe

Wiesław JuszczakJuszczak, W. (2002). Pani na żurawiach. Część pierwsza: Realność bogów. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Juszczak, W. (2009). „Władca Pierścieni”: „zmyślenie” i prawda?. W: W. Juszczak, Wędrówka do źródeł (ss. 535-547). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Juszczak, W. (2012). Pani na żurawiach. Część druga: Archeologia mitu. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Tolkien, J. R. R. (2012). Władca Pierścieni: Dwie wieże (tłum. M. Skibniewska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Tolkien, J. R. R. (2012). Władca Pierścieni: Powrót króla. Dodatki (tłum. M. Skibniewska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Nadgrodkiewicz, G. (2021) „Onodrim z Fangornu”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 213-217. doi: 10.36744/kf.752.

Grzegorz Nadgrodkiewicz  grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3091-5714

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Sekretarz redakcji „Kwartalnika Filmowego” oraz członek Rady Naukowej „Pleografu. Kwartalnika Akademii Polskiego Filmu”. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. film religijny i biblijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Artykuły naukowe i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach” oraz tomach zbiorowych.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA