Onodrim z Fangornu

Materiał nierecenzowany

Grzegorz Nadgrodkiewicz

grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3091-5714

Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021). (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Wiesław Juszczak

Juszczak, W. (2002). Pani na żurawiach. Część pierwsza: Realność bogów. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2009). „Władca Pierścieni”: „zmyślenie” i prawda?. W: W. Juszczak, Wędrówka do źródeł (ss. 535-547). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2012). Pani na żurawiach. Część druga: Archeologia mitu. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
  Google Scholar

Tolkien, J. R. R. (2012). Władca Pierścieni: Dwie wieże (tłum. M. Skibniewska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
  Google Scholar

Tolkien, J. R. R. (2012). Władca Pierścieni: Powrót króla. Dodatki (tłum. M. Skibniewska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Nadgrodkiewicz, G. (2021) „Onodrim z Fangornu”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 213–217. doi: 10.36744/kf.752.

Autorzy

Grzegorz Nadgrodkiewicz 
grzegorz.nadgrodkiewicz@ispan.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-3091-5714

Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Sekretarz redakcji „Kwartalnika Filmowego” oraz członek Rady Naukowej „Pleografu. Kwartalnika Akademii Polskiego Filmu”. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. film religijny i biblijny, kwestie duchowości w kinie oraz zagadnienia dotyczące związków filmu i teatru. Artykuły naukowe i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach” oraz tomach zbiorowych.Statystyki

Abstract views: 280
PDF downloads: 192


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Grzegorz Nadgrodkiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.