„Widzieć jasno w zachwyceniu”


Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021).


Słowa kluczowe

Wiesław JuszczakNie dotyczy / Not applicable

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Szczepański, T. (2021) „«Widzieć jasno w zachwyceniu»”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 203-206. doi: 10.36744/kf.763.

Tadeusz Szczepański  t.szczepanski@filmschool.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8623-4198

Historyk filmu, krytyk i tłumacz. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor książek Eisenstein. U źródeł twórczości (1986), Zwierciadło Bergmana  (1997, 1999, 2002, 2007), Jan Troell (2009) i Kino nordyckie (2020); m.in. współautor 4-tomowej Historii kina (2009-2018) oraz redaktor i współredaktor tomów Eisenstein – artysta i myśliciel (1982), Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku (1997), Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa (2002), Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (2007), Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej (2015), Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej (2016), Polski film dokumentalny w XXI wieku (2016) i Polska animacja w XXI wieku (2017). Tłumaczył m.in. książki Ingmara Bergmana (Obrazy, Przedstawienia i Trzy dzienniki) oraz jego utwory literackie, a także Spowiedź DOGMA-tyka Larsa von Triera.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA