„Widzieć jasno w zachwyceniu”

Materiał nierecenzowany

Tadeusz Szczepański

t.szczepanski@filmschool.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8623-4198

Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021). (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Wiesław Juszczak

Nie dotyczy / Not applicable
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Szczepański, T. (2021) „«Widzieć jasno w zachwyceniu»”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 203–206. doi: 10.36744/kf.763.

Autorzy

Tadeusz Szczepański 
t.szczepanski@filmschool.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi Polska
https://orcid.org/0000-0001-8623-4198

Historyk filmu, krytyk i tłumacz. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor książek Eisenstein. U źródeł twórczości (1986), Zwierciadło Bergmana  (1997, 1999, 2002, 2007), Jan Troell (2009) i Kino nordyckie (2020); m.in. współautor 4-tomowej Historii kina (2009-2018) oraz redaktor i współredaktor tomów Eisenstein – artysta i myśliciel (1982), Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku (1997), Cudowny Kinemo. Rosyjska myśl filmowa (2002), Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (2007), Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej (2015), Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej (2016), Polski film dokumentalny w XXI wieku (2016) i Polska animacja w XXI wieku (2017). Tłumaczył m.in. książki Ingmara Bergmana (Obrazy, Przedstawienia i Trzy dzienniki) oraz jego utwory literackie, a także Spowiedź DOGMA-tyka Larsa von Triera.Statystyki

Abstract views: 266
PDF downloads: 249


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Tadeusz Szczepański

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.