Najintensywniej i najswobodniej być


Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021).


Słowa kluczowe

Wiesław JuszczakCzaja, D., Juszczak, W. (2017). Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Juszczak, W. (2002). Pani na żurawiach. Część pierwsza: Realność bogów. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Juszczak, W. (2003). „Nic wątlejszego nad krzemień i diament…”. W: M. Poprzęcka (red.), Twarzą w twarz z obrazem (ss. 9-17). Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Juszczak, W. (2009). Notatnik z Malty. W: W. Juszczak, Wędrówka do źródeł (ss. 231-243). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Juszczak, W. (2010). Lekcja pisania [tekst wygłoszony w PEN Clubie z okazji przyznania Nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich w 2010 r.]. Konteksty, 289-290 (2-3), ss. 14-15.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Makowska, U. (2021) „Najintensywniej i najswobodniej być”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 207-212. doi: 10.36744/kf.753.

Urszula Makowska  u.makowska@wp.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3732-5680

Historyczka sztuki. Pracuje w zespole autorsko-redakcyjnym Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających... w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; od 1994 r. współpracuje jako autor haseł z Allgemeines Künstler-Lexikon. Zajmuje się sztuką polską XIX i pierwszej połowy XX w., kierując uwagę zwłaszcza na jej relacje z literaturą. Publikuje artykuły o twórczości rysunkowej pisarzy i wizualnej interpretacji utworów literackich, głównie Juliusza Słowackiego, w tomach pokonferencyjnych i czasopismach („Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Ikonotheka”, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, „Schulz / Forum”). Interesuje się także związkami sztuki z innymi dziedzinami (medycyna, folklor, teatr) oraz kulturą popularną jako obszarem recepcji wielkich dzieł (malarstwo, literatura, muzyka).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu.
Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.
UMOWA LICENCYJNA DO POBRANIA