Najintensywniej i najswobodniej być

Materiał nierecenzowany

Urszula Makowska

u.makowska@wp.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-3732-5680

Abstrakt

Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Juszczaku (1932-2021). (Materiał nierecenzowany).


Słowa kluczowe:

Wiesław Juszczak

Czaja, D., Juszczak, W. (2017). Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2002). Pani na żurawiach. Część pierwsza: Realność bogów. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2003). „Nic wątlejszego nad krzemień i diament…”. W: M. Poprzęcka (red.), Twarzą w twarz z obrazem (ss. 9-17). Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2009). Notatnik z Malty. W: W. Juszczak, Wędrówka do źródeł (ss. 231-243). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  Google Scholar

Juszczak, W. (2010). Lekcja pisania [tekst wygłoszony w PEN Clubie z okazji przyznania Nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich w 2010 r.]. Konteksty, 289-290 (2-3), ss. 14-15.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-13

Cited By / Share

Makowska, U. (2021) „Najintensywniej i najswobodniej być”, Kwartalnik Filmowy, (113), s. 207–212. doi: 10.36744/kf.753.

Autorzy

Urszula Makowska 
u.makowska@wp.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-3732-5680

Historyczka sztuki. Pracuje w zespole autorsko-redakcyjnym Słownika artystów polskich i obcych w Polsce działających... w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk; od 1994 r. współpracuje jako autor haseł z Allgemeines Künstler-Lexikon. Zajmuje się sztuką polską XIX i pierwszej połowy XX w., kierując uwagę zwłaszcza na jej relacje z literaturą. Publikuje artykuły o twórczości rysunkowej pisarzy i wizualnej interpretacji utworów literackich, głównie Juliusza Słowackiego, w tomach pokonferencyjnych i czasopismach („Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Ikonotheka”, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, „Schulz / Forum”). Interesuje się także związkami sztuki z innymi dziedzinami (medycyna, folklor, teatr) oraz kulturą popularną jako obszarem recepcji wielkich dzieł (malarstwo, literatura, muzyka).Statystyki

Abstract views: 201
PDF downloads: 182


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Urszula Makowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor bądź autorka udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY 4.0. Zgłaszając artykuł do publikacji, autor bądź autorka wyraża zgodę na jego udostępnianie na tej licencji.

W wydaniach od 105-106 (2019) do 119 (2022) wszystkie artykuły były publikowane na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy i autorki udzielali(-ły) niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Kwartalniku Filmowym”, zachowywali(-ły) nieograniczone prawa autorskie i zobowiązywali(-ły) się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.